La Criminologia parla

La Criminologia parla… #2 – La Criminalitat en temps de COVID-19 a Espanya: Anàlisi de l'estudi publicat pel Ministerio de Interior – per Helena Mulero

Segons l'informe publicat el passat 1 de maig per La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, la criminalitat s'ha reduït un 73,8 per cent després de la declaració de l'estat d'alarma.
El problema és generalitzar sobre el descens de la criminalitat. Millor diguem que ha canviat i/o que no es detecta, però no per aixo ha descendit. Fent un anàlisi correcte diríem que, a les comunitats autònomes en les quals s'han reportat dades, hi ha un descens de determinades tipologies delictives.