Noticias

Nosaltres també trobem feina! - Victòria Fernández Cruz

Victòria Fernández Cruz és criminòloga graduada per la UB l'any 2014 amb menció en Criminologia Forense i Execució Penal, màster en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica per la Universitat Internacional de Catalunya i estudiant de Doctorat a la mateixa universitat. És coordinadora i professora adjunta al Màster en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica des de setembre de 2015, on va començar com a becària, professora al Grau en Criminologia de l’ESERP, tutora del Grau de Criminologia de la UOC i col·laboradora a la Fundació Vicki Bernadet prevenint l’abús sexual infantil. Tot això ho compagina amb la seva feina com a Pèrit Forense.

Ens pots parlar una mica de la teva feina?

Treballo com a pèrit des de l’any 2015. La meva feina consisteix a fer avaluacions del risc de violència en l’àmbit penal i, sobretot, penitenciari. Quan m’assignen un cas, el primer que faig és llegir-me tots els documents que obren la causa i coordinar-me amb l’advocat o advocada. Cada informe i cada cas té les seves peculiaritats, depèn de l’objectiu de la pericial, no és el mateix avaluar el risc de violència per un canvi de règim que per l’obtenció d’un permís penitenciari. 

Un cop llegida la documental, em preparo les entrevistes. En aquestes entrevistes el que analitzo són tots els factors de risc i factors de protecció importants en el cas. Un cop aplicada la metodologia i he recollit tota la informació redacto l’informe. Aquest informe va dirigit a la instància judicial corresponent. El procés pot culminar amb la ratificació en el judici, per tant, part de la meva feina també consisteix en sotmetre’m a interrogatori. 

Consideres que poses a la pràctica el que has après al grau?

Sí que considero que poso en pràctica el que he après al Grau. Per poder fer avaluacions del risc és necessari fonamentar quins són els factors de risc i protecció importants a cada cas i donar-los una valoració, en els informes discuteixo per què són rellevants en el cas i ho fonamento científicament, sempre hi ha d’haver una base teòrica que em permeti arribar a conclusions fonamentades. En aquest sentit el grau aporta aquest coneixement bàsic per poder fer la meva feina.  

Com vas arribar a formar-te com a pèrit? 

Gràcies al Màster en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica de la UIC Barcelona. El Màster em va permetre aprendre i aplicar una metodologia de treball, a posar en ordre tots els coneixements que ja tenia i ampliar-ne d’altres, per descomptat.

Com ho vas fer o com ho fas per donar-te a conèixer?    

No és gens fàcil, la veritat. La possibilitat de fer pràctiques em va obrir portes i també em va ajudar el fet de fer un voluntariat, col·laborava amb la Fundació Marianao, fent informes pericials. Aquests informes els llegien advocats i poden veure la teva feina. També em va ajudar el fet de treballar en equip, treballo conjuntament amb una companya del Màster i juntes ens hem anat obrint camí.

Què és el que t’agrada més de la teva feina?

Veure realment l'important que és la Criminologia i que podem aportar coneixement científic en la presa de decisions. Estar en contacte amb persones internes o que estan en un procés penal, analitzar el cas, identificar els factors de risc, protecció, anar a judici, és quelcom que m’apassiona. Veig el vessant pràctic i realment la utilitat de la Criminologia. 

Què és el que més dificultat té de la teva feina?

Es tracten temes molt sensibles i gestionar determinats casos és complicat. A més a més, les avaluacions que duem a terme poden tenir un impacte en l'àmbit jurídic i, per tant, és una responsabilitat important.

Què consideres que ha estat imprescindible per treballar com a pèrit?

La formació és molt important. Un pèrit és un expert en un àmbit molt concret i que és cridat per la justícia amb la finalitat que aporti la seva visió professional al respecte. Per tant, la formació continua és un aspecte clau en aquest àmbit. També ho és la capacitat analítica o la capacitat d’oratòria, ja que quan has d’anar a declarar a judici has de parlar de termes criminològics i de qüestions criminològiques a jutges, fiscals, advocats, etc.

Quin consell donaries als i les estudiants? I als teus companys/es que encara estan en recerca activa de feina?

Que siguin proactius, han de moure's, buscar, preguntar, entrevistar, fer voluntariats, assistir a congressos, etc. La feina no ve sola, un ha de posar també els mitjans perquè les coses passin. 

Convocatòria de l'Assemblea General 2020

Tal i com hem anat indicant des del mes de setembre a través del butlletí mensual als nostres col·legiats i col·legiades, el proper dia 2 de desembre a les 17h tindrà lloc l’Assemblea General del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Enguany, degut a les circumstàncies excepcionals tindrà lloc de manera virtual i ja s'ha rebut l’ordre del dia i el formulari d'inscripció per poder participar a través del correu electrònic. Recordem que per poder votar a l'assemblea s’ha d’estar al corrent de pagament de la totalitat de les quotes de col·legiació, tenint la possibilitat de fer el pagament al mateix dia.

Alguns dels punts del dia de l'assemblea són la lectura i aprovació de l’acta de l'assemblea 2019 que rebreu per correu, així com l’aprovació del reglament dels grups de treball i l’aprovació del codi de deontologia professional del Col·legi, al que podeu afegir esmenes fins el 25 de novembre.

Us hi esperem!

Nosaltres també trobem feina! - Lara Alemany

Lara Alemany Jaime és criminòloga llicenciada per la Universitat de Barcelona l'any 2008, havent cursat la Diplomatura de Criminologia a la mateixa universitat anteriorment. L'any 2000 va treballar al Departament de Justícia però des de llavors s'havia dedicat a altres sectors professionals. Enguany va ser contractada al Departament de Justícia com a tècnica a l'Equip de Medi Obert, essent la primera vegada que es donava la possibilitat de presentar-se amb Criminologia com a titulació principal. Actualment 3 criminòlogues més cobreixen aquest lloc de treball.

Ens pots parlar una mica de la teva feina?

Treballo com a reforç en l’Equip de Medi Obert de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat. La meva feina és donar suport als tècnics referents de cada Centre Obert i cada Centre Penitenciari i conjuntament resolem les peticions que estiguin relacionades amb Medi Obert. Hi ha diferents modalitats que tractem i resolem, amb celeritat i professionalitat, tenint en compte tots els factors.

Consideres que poses a la pràctica el que has après al grau?

Tots els coneixements que poso en pràctica i tots els temes que hi tracto, els he vist i els he estudiat a la carrera de Criminologia.

Com et vas assabentar de la feina?

Per dos canals. El del Departament de Justícia i per la oferta que va penjar el Col·legi a Linkedin.

Feia molt que buscaves feina? Sabies per on es mouen les ofertes a l’àmbit Criminològic?  

Portava uns quants mesos buscant feina de criminòloga. Tot i que estava en actiu professionalment, no estava en el camp de la criminologia. Vaig trobar molt poques ofertes i les que hi havia tenien molta demanda.

Com va ser el procés de selecció?

El procés de selecció va ser ràpid i senzill. Vaig explicar la meva trajectòria professional i de coneixements del camp social. 

Què consideres que ha estat imprescindible per a que et seleccionessin?

La meva versatilitat davant la feina. Tot i ser formada en el camp social la meva trajectòria professional passa per diferents escenaris i això ha fet que pugui arribar a ser una persona més eficaç, més empàtica amb un equip i sobretot amb una visió amplia de les coses que pugui tractar i/o decidir. L'objectivitat sempre és bona companya.

Quin consell donaries als estudiants? I als teus companys que encara estan en recerca activa de feina?

Que pensin que som molts els companys i companyes que estem lluitant per una visualització i un reconeixement de la nostra professió. Que els principis no són fàcils, però que el camí et demostra que val la pena seguir treballant de valent per arribar on volem: Ser part del sistema de prevenció i tractament del delicte.Anàlisi de xarxes socials i criminologia: una aplicació pràctica a la intervenció

Des del Col·legi reactivem les formacions pròpies i presentem aquesta primera, de manera online, sobre Anàlisi de Xarxes Socials i criminologia: una aplicació pràctica a la intervenció, els dies 10, 12 i 19 de novembre, de 17.30 h a 19.30 h.

L'anàlisi de xarxes socials és una tècnica que també s'anomena "anàlisi estructural", utilitzada per mesurar les estructures socials sobrevingudes de la interrelació de la persona amb diferents actors socials, des d'individus fins a organismes, per arribar a predir conductes d'aquestes persones i establir patrons sobre les relacions. Des de la criminologia, la seva aportació és fonamental en la intervenció i prevenció comunitària amb menors, persones adultes i persones en risc de cometre actes delictius i de victimització.

L'objectiu de la formació és introduir a criminòlegs i criminòlogues, altres professionals relacionats amb el sector i agents de l'acció i intervenció social en el funcionament i aplicabilitat d'aquest anàlisi per potenciar la seva feina amb persones des de diferents aspectes que poden anar des de l'anàlisi de factors de risc a la promoció de factors de prevenció, des de diferents prismes d'intervenció.

La formació serà de 10 hores (6 hores d'aproximació teòrica i pràctica + 4 hores de treball autònom) i combina la introducció teòrica amb activitats pràctiques dirigides en 3 blocs temàtics:

 • Mòdul 1: Aproximació a l'Anàlisi de Xarxes Socials (AXS).
 • Mòdul 2: Recollida i anàlisi a través de programes informàtics.
 • Mòdul 3: Experimentació i pilotatge de l'Anàlisi de Xarxes Socials

Els treballs pràctics seran mitjançant l'ús del software facilitat en les diferents sessions.


Coneixements

 • Conèixer els principals conceptes, teories i mètodes associats a l'AXS.
 • Conèixer temàtiques actuals abordables des de la perspectiva de xarxes.

Habilitats

 • Introduir-se en l'ús de programes informàtics de AXS.
 • Aplicar els procediments estadístics relacionals bàsics.
 • Elaborar protocols de recollida de dades relacionals.

Valors

 • Assumir la potencialitat de l'enfocament de l'AXS per diagnosticar realitats personals, situacions criminològiques i fenòmens socials des d'una perspectiva relacional.
 • Valorar la pràctica criminològica des de la perspectiva relacional.
 • Proposar respostes sistèmiques i globals a situacions criminològiques més enllà de les aproximacions atributives.


La formació serà a càrrec de Sara Pérez Hernando, criminòloga, professora als graus de Pedagogia i Educació Social de l’Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives en la Infància i Joventut (GRISIJ), on treballa en projectes de recerca nacionals i internacionals en col·laboració amb professionals del tercer sector, i de Jaume Hombrado Trenado, investigador predoctoral de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Victimització d'Infància i Adolescència (GReVIA).

El curs té un preu de 60 euros per persones no col·legiades i 40 euros pels nostres col·legiats i col·legiades. Podeu fer la inscripció abans del 8 de novembre, enviant un mail a secretaria@criminolegs.cat indicant a l'assumpte "Inscripció Curs d'anàlisi de Xarxes Socials i criminologia - El vostre Nom" i us indicaran els passos a seguir.


Etiquetes

Nova formació online: Prevenció de l'extremisme violent en l'àmbit penitenciari

PLACES ESGOTADES!!

NOVACT, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta, s'alia amb el Col·legi per dur a terme una formació online sobre prevenció de l'extremisme violent en l'àmbit penitenciari, dividida en 6 sessions, durant aquest mes d'octubre. Des de la introducció conceptual fins a àmbits més concrets i aprofundint en la prevenció i les bones pràctiques, és un curs molt complet, a més de comptar amb docents professionals de molta experiència, a falta d'una última persona per confirmar.

Els objectius del curs són entendre el fenomen complex de la radicalització violenta i aprofundir en l'extrema dreta i gihadisme salafista, conèixer els mecanismes d'intervenció existents que es duen a terme en l'àmbit penitenciari i aprofundir en les eines i bones pràctiques per professionals per abordar  i prevenir els extremismes violents des d'un enfocament de drets.

 • 13 d’octubre. NOVACT – Introducció als extremismes violents i les seves causes.
 • 15 d’octubre. Miquel Ramos, periodista – Grups violents i extrema dreta.
 • 20 d’octubre. Moussa Bourekba, CIDOB – Salafisme Jihadista
 • 22 d’octubre. Pendent de confirmació – Mecanismes de prevenció dels extremismes a l’àmbit penitenciari.
 • 26 d’octubre. Andrés Garcia Berrio, IRIDIA – Vulneració de drets humans en presons.
 • 29 d’octubre. Consorci de Benestar del Ripollès, NOVACT Tunísia – La intervenció a nivell local i internacional.

La inscripció és gratuïta i les persones interessades, siguin professionals de l’àmbit o no, poden inscriure’s al següent enllaç, fins el dia 7 d’octubre o fins que s'acabin les places. Les places són molt limitades i l’assistència és obligatòria a totes les sessions.

Podeu descarregar el dossier del programa aquí.

Etiquetes