Noticias

Els Col·legis de Criminologia d'Espanya ens unim per impulsar la llei que reguli la professió

El mes de novembre passat la Comissió Intercol·legial va acordar el compromís de portar al Congrés la proposta de llei per regular la nostra professió en l'àmbit estatal i s'han fet propostes a tots els partits amb representació.

Després de presentar el projecte durant les últimes setmanes, només s'ha rebut resposta de ERC, C's i Vox. La degana del Col·legi de Madrid, Carmen Balfagón, qui es va acordar que liderés aquest projecte des de la Intercol·legial, s'ha pogut reunir ja amb els tres grups en reunions que esperem que derivin en l'interés de presentar el projecte de llei plantejat, basat en la llei ja existent a Portugal que es va aprovar al 2019, que proporciona un marc legislatiu clar de la professió.

El projecte de llei contempla que s'incloguin les modalitats d'exercici de la professió, tant en l'àmbit privat com el públic, i el corresponent apartat sobre Ètica professional i règim disciplinari, que haurà de ser regulat pel Govern d'Espanya. Una vegada fixats els àmbits d'estudi, caldrà que es determini també les funcions, la formació especialitzada i on es podrà exercir la nostra activitat.

A Catalunya, vam poder tenir una reunió al 2019 amb el llavors president del Parlament, Roger Torrent, per presentar-li la proposta que s'havia aprovat a Portugal per tal de desenvolupar un projecte de llei autonòmic, però encara no ha prosperat.

Etiquetes

Eleccions a la junta de govern 2022

Al passar quatre anys des de la darrera convocatòria, la Junta de Govern convoca eleccions per renovar la totalitat dels seus membres. A partir del 28 de gener i fins al dia 14 de març restarà obert el termini per a la presentació de candidatures. Seguint les indicacions de l’article 57 dels Estatuts del Col·legi, les candidatures hauran de ser completes, és a dir, hauran de cobrir la totalitat de llocs o càrrecs de la Junta de Govern. Les candidatures poden incloure fins a vuit suplents, que substituiran els candidats directes en cas que aquests, per les raons que siguin, deixin d’ocupar el càrrec o lloc. A cada candidatura haurà de constar la firma de tots els que la composin en senyal d’acceptació. Cap candidat pot figurar en més d’una candidatura, ni per a més d’un càrrec. Les candidatures vetllaran pel compliment dels criteris de composició paritària de dones i homes. A més, recordem que tant per presentar-se a les eleccions com per per poder votar a l'Assemblea s’ha d’estar al corrent de pagament de la totalitat de les quotes de col·legiació, tenint la possibilitat de fer el pagament al mateix dia. A més, per tal de presentar una candidatura al Col·legi, segons els nostres Estatuts, cal que totes les persones membres de la candidatura tinguin almenys dos anys de col·legiació complerts.

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Quatre vocals

Els requisits per ser elegibles són:

 • Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials
 • Estar al corrent dels pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials
 • Almenys dos anys d’antiguitat com a col·legiat/da
 • El candidat/ta no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern
 • Cap col·legiat/da no podrà ser membre de la Junta de Govern més de dues vegades

CALENDARI:

 • Anunci eleccions:  28 de gener
 • Presentació de candidatures: del 28 de gener al 14 de març (ambdós inclosos)  
 • Constitució de la mesa electoral (d’edat, segons art.56 dels Estatuts): 28 de març
 • Proclamació de la llista de candidatures: 28 de març
 • Enviament de la informació de les candidatures als col·legiats: 30 de març
 • Campanya electoral: del 30 de març al 28 d’abril
 • Votació: 28 d’abril 
 • Resolució de reclamacions a l’acta de votació: 29 d'abril
 • Proclamació de la candidatura guanyadora: del 29 d'abril a l'1 de maig
 • Presa de possessió de la candidatura guanyadora: 1 de juny

Convoquem a totes les persones col·legiades a la quarta assemblea general del Col·legi on es presentarà l'activitat econòmica del 2021, les memòries tècnica i econòmica del 2021 i es celebraran les eleccions per constituir el pròxim equip de govern que agafi les regnes del Col·legi. És per això que us convoquem a l'Assemblea General de col·legiats i col·legiades del 2021 el pròxim 28 d'abril a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18h en segona convocatòria. Rebreu l'ordre del dia com a màxim una setmana abans de la data de celebració que serà en format presencial, si les circumstàncies de la pandèmia ho permeten. La informació corresponent a les eleccions es podrà anar consultant a la web i també s'anirà rebent per correu electrònic.


Píndoles d'inserció professional en criminologia 2022

Des de la borsa de treball del Col·legi obrim una sèrie de 3 píndoles d'inserció professional, a càrrec dels responsables de la borsa laboral Arantxa Hernáez i Carles Montagut, insertora i insertor laborals. Seran gratuïtes per col·legiats i col·legiades i amics i amigues del Col·legi:

Píndola I: "Trobar feina en Criminologia: Un camí llarg però possible" - Us donarem eines per definir el vostre perfil professional, conèixer el mercat de treball i trobar els recursos per la vostra millora ocupacional.

Data: 1 de febrer de 18h a 20h
Format online a través de Zoom
Inscripció: tancada
Preu per no col·legiats/des: 20€

Píndola II: "Trobar feina en Criminologia: el CV" - Com presentar-vos a les empreses mitjançant Currículum Vitae i carta de presentació.

Data: 24 de febrer de 17h a 19h (nova data!!)
Format online a través de Zoom

Píndola III: "Trobar feina en Criminologia: l'entrevista de feina"

Data: 2 de març de 17h a 19h.
Format online a través de Zoom
Inscripció: https://forms.gle/5sTnpyWKRCsR8aT27

Tanquem l'últim any de la primera legislatura del Col·legi

El 2021 ha estat el quart any d'existència del Col·legi i també l'últim de la primera legislatura de la junta de govern. Comencem el procés per deixar-ho tot lligat pel següent equip, però abans fem un resum d'aquests últims 12 mesos!

Aquest any l'hem acabat amb una bona notícia: per fi hem pogut canviar de nom! Ja tenim els Estatuts actualitzats.

Començava l'any amb les jornades «Criminologia i Societat», en directe i telemàticament, per tal de difondre la criminologia a un públic no especialitzat abordant temes de responsabilitat ciutadana, delinqüència i seguretat. 12 ponents, 470 persones inscrites i més de mig miler persones van visualitzar les jornades en línia. Al 2022 encara no podem recuperar la Nit de la Criminologia tal i com havíem començat a organitzar, degut a l'empitjorament de la situació amb la covid, però tenim al forn una altra idea!

En l'àmbit de formació, gràcies al Departament d'Interior i dins el projecte  Cutting Crime Impact, vam poder oferir un seminari sobre l'eina que han elaborat -en col·laboració amb tècnics municipals i alts comandaments d’organitzacions policials- anomenat “La percepció importa. La seguretat de les persones”. També vam col·laborar en la formació per als equips de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb professionals de la direcció de l'administració pública i amb docents universitaris. Hem pogut formar part també de la Jornada sobre el panorama de la mediació intercultural al CEJFE i als actes del dia contra la violència de gènere de la Universitat de Vic, a la Facultat de Medicina.

Durant el mes de març també vam participar a les jornades #FemSegues21 sobre Planificació de la seguretat amb perspectiva de gènere amb la conferència "Aplicació pràctica de la Criminologia amb perspectiva de gènere al sector de la seguretat". Cap a finals d'any, es va dur a terme el #XIIICECRIM, que organitza la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) i que aquest any va tenir part online i part presencial. Com a acte d'obertura, el president Daniel Limones va participar en un dels tallers de presentació amb altres criminòlegs i criminòlogues de més comunitats i institucions. També vam tenir presència en el comiat de la FACE del final del Congrés.

Pel que fa a reunions, hem seguit endavant amb la presentació de projectes i reunions amb administracions públiques. Seguim treballant amb el Departament de Justícia, amb qui ens vam reunir a principi d'any per seguir treballant en la inclusió de la figura del o la professional de criminologia en centres penitenciaris. També durant el mes d'abril ens vam reunir amb representants de l'Ajuntament de Barcelona i també vam poder presentar el projecte Criminologia al Món local a l'Associació Catalana de Municipis, per tal d'explicar-los quin és el paper del professional de la criminologia en l'àmbit local, el projecte que tenim entre mans i on podem treballar.

A més, els degans i deganes dels Col·legis Professionals de Criminologia d'Astúries, Catalunya, Madrid, Múrcia i València han adquirit el compromís de constituir el Consell General de Col·legis Professionals de Criminologia d'Espanya. Per fer-ho, s'utilitzarà la Comissió Intercol·legial, ja constituïda amb anterioritat, a la qual s'ha sumat el Col·legi Professional de la Criminologia de la Comunitat de Madrid.

Hem pogut activar també la llista de pèrits judicials del 2022 des del Col·legi per al Departament de Justícia, per tal d’actuar com a experts/es en Criminologia davant dels òrgans judicials de Catalunya i properament publicarem la llista a la nostra web.

I hem acabat l'any amb una molt bona notícia: dues representants del Col·legi participaran a la Comissió d'estudi del Model Policial al Parlament durant l'any 2022 per aportar-hi els seus coneixements: l'Antònia Linde i l'Helena Mulero. Es treballarà amb un equip intern de col·legiats i col·legiades i elles en seran les portaveus. A més, no són les úniques professionals de criminologia que hi participaran i celebrem que s'hagi tingut en compte la nostra ciència per parlar de seguretat i acció policial!

Aparicions en premsa

La borsa d'experts i expertes no ha parat i aquestes són totes les aparicions de l'any segons les peticions de mitjans que ens han arribat:

La Borsa laboral

Qui diu que no podem trobar feina? Recordeu que al nostre Linkedin tenim oberta la borsa i com a col·legiats/des hi podeu accedir demanant-ho en un missatge a través de la plataforma i indicant el vostre número de col·legiat/da. Aquest any la borsa ha compartit:

 • 128 ofertes laborals al sector privat a les que teníem cabuda.
 • 35 convocatòries laborals públiques.
 • 18 recursos formatius relacionats amb diferents àmbits d'interès per a la Criminologia.
 • 6 convocatòries per a beques d'investigació.
 • 7 convocatòries de pràctiques o per a fer voluntariat amb el que adquirir experiència al sector social.
 • 4 recursos i 1 TIP d’orientació laboral.

2022, anem a per totes!

Obertes les inscripcions per la llista de pèrits judicials 2022

Des del Col·legi de Criminologia ja es pot accedir a formar part de les llistes de pèrits del Departament de Justícia per al 2022 per tal d’actuar com a experts i expertes en Criminologia davant dels òrgans judicials de Catalunya. Constar al llistat del Departament de Justícia implica uns drets i obligacions que és necessari llegir i acceptar al formulari que hem habilitat a tal efecte.

En relació a altres professionals, la Criminologia no té cap mena d’especialització el 2022, però d'aquí a poc temps rebreu informació de com estem treballant per tal que se'ns reconeguin fins a 10 subespecialitzacions (el màxim al qual es poden optar) de cara al 2023.

Heu de fer les inscripcions aportant tota la informació que es requereixi en data màxima 28.12.2021 abans de les 14:00 al mail de secretaria@criminolegs.cat . Totes les demandes que arribin més tard seran descartades. Podeu llegir els requisits que hem establert d’inscripció més a sota. En data màxima 29 de desembre abans de les 18:00 rebreu una notificació si heu estat o no seleccionats/des i el motiu de rebuig. Recordeu que en constar al llistat per part del Col·legi hem d’assegurar-nos que hi ha un estàndard mínim de qualitat.

NORMATIVA

 1. Instrucció 5/2001 apartat 4t del Consell General del Poder Judicial on s’indica l’obligatorietat d’indicar l’àmbit d’actuació en funció del domicili professional del pèrit. 
 2. Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia.
 3. LEC Llei d’enjudiciament civil que estableix als articles 340 i següents les justificacions per rebutjar un nomenament.

CONDICIONS

 • Ser membre del Col·legi Professional de Criminologia de Catalunya. 
 • Aquest tràmit no suposa cap cost addicional a la persona col·legiada.
 • La inclusió a la llista de perits és totalment voluntària.
 • Demostrar amb una formació  reglada superior (màster o postgrau) o no reglada però de qualitat (avalada per organismes oficials)  de disposar de coneixements en matèria criminològica forense i experiència demostrable havent presentat mínim 2 informes pericials i com a mínim haver defensat 1 davant d’un tribunal. 
 • Omplir i signar el document que com a persona col·legiada has rebut al teu correu electrònic per actualitzar aquestes i altres dades.
 • Un cop sigueu inscrits al llistat heu de complir amb una mena d’obligacions.

OBLIGACIONS I CONDICIONS

Recordem la informació que heu de llegir al document  condicions llistats de pèrits Departament, en una versió més resumida: 

 • Informar de les vostres dades en relació al domicili professional. 
 • En cas de no acceptar un nomenament aquest haurà d’estar justificat.
 • En cas de no acceptar un nomenament sense causa justificada perdrà el torn en la llista.
 • En cas de no acceptar un nomenament de manera reiterada (3 cops) serà exclòs del llistat a més de poder tenir altres conseqüències judicials. 
 • És imprescindible indicar l’àmbit territorial d’actuació que es realitza en funció del seu domicili professional tot i que es pot escollir fins a dos àmbits territorials. A tals efectes, Barcelona Ciutat i Barcelona comarques compten com a un únic àmbit, i Tarragona i Terres de l'Ebre, també. 
 • És imprescindible indicar el partit judicial seguint les indicacions del document d’adscripció als partits judicial.  
 • Només es poden marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin al col·legi professional i en el seu cas titulació informada. En el cas de la Criminologia al llistat del 2022 només disposem d’una especialitat “Criminologia”. 
 • Existeix la possibilitat, a demanda de la persona Col·legiada de ser retirat de manera provisional del llistat poden tornar quan cessi l’impediment. Sempre a demanda de la persona col·legiada. 
 • S’ha de signar l’autorització per constar al llistat de pèrits i segons s’han llegit les condicions establertes pel Departament de Justícia.  
 • S’ha de signar el document de cessió de dades per la inscripció al llistat de pèrits.