"On són les dades policials a Catalunya?

  • "No tenim cap mena de dubte que els cossos policials registren tot tipus d'informació però, on són les dades?"
  • "Per les avaluacions cal comptar amb personal intern perquè coneixen el sistema (...) però també poden aportar una visió molt esbiaixada i per tant cal també una visió neutra i externa (analistes de dades, criminòlegs...)"

Aquest divendres el Col·legi de Criminologia de Catalunya ha fet la primera de les dues compareixences que farà a la Comissió d'Estudi del Model Policial del Parlament de Catalunya. Antònia Linde, doctora en criminologia per la Universitat de Lausana i corresponsal espanyola del grup d'experts en estadístiques sobre la criminalitat European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Satistics, ha destacat totes les mancances que presenten les dades obertes del model policial català, així com també s'han fet reivindicacions i propostes per tal de millorar-lo.

"Això és un SOS al nostre model policial, no és permissible en un país democràtic que la policia catalana no publiqui en obert dades que en altres països sí que ho són."

Antònia Linde

Linde ha destacat la falta de transparència que impera culturalment al país i ha reivindicat el compliment de la Llei de Transparència, amb la publicació en obert de les dades registrades, la publicació dels informes interns, de la informació sobre metadata, la formació en anàlisi de dades del personal intern i l'agilització i transparència en la petició de dades no obertes. Per tal de fer-ho, recomana que es demani l'assessorament d'experts i expertes en l'àmbit de la delinqüència (analistes de dades, criminòlegs/ogues...) i fer una avaluació mixta entre personal intern i extern, tenint en compte que el personal intern és important perquè són les persones que coneixen com funciona el sistema, però fer avaluacions amb només aquest personal pot suposar un biaix en l'anàlisi.

Linde ha destacat que la vulneració de la llei de transparència de les estadístiques policials comporta la impossibilitat de conèixer la dimensió i les característiques de la delinqüència a Catalunya, la baixa qualitat de les estadistiques policials, la impossibilitat de fer comparacions internacionals fiables i valides, la dificultat per a elaborar polítiques eficients basades en recerques empíriques i, per tant, una manca de legitimitat policial.

"Ser policia de proximitat vol dir també ser transparent i també generar confiança en els ciutadans. Crec que només si el ciutadà i els investigadors confiem en la policia podrem parlar de legitimitat policial."

Antònia Linde

Totes les declaracions d'avui han sigut fruit de debats del grup de treball creat per l'ocasió, format per Ainoa Torrado, Òscar Chamorro, Àngel Párraga, Antònia Linde, Helena Mulero, Bernat Vivolas i Eva Barroso, Daniel Limones i Roser Gamonal per a coordinar-ho. També en va formar part Pedro Campoy, a qui recordem i agraïm la feina.

Podeu recuperar tota la compareixença aquí.