Obertes les inscripcions per la llista de pèrits judicials 2022

Des del Col·legi de Criminologia ja es pot accedir a formar part de les llistes de pèrits del Departament de Justícia per al 2022 per tal d’actuar com a experts i expertes en Criminologia davant dels òrgans judicials de Catalunya. Constar al llistat del Departament de Justícia implica uns drets i obligacions que és necessari llegir i acceptar al formulari que hem habilitat a tal efecte.

En relació a altres professionals, la Criminologia no té cap mena d’especialització el 2022, però d'aquí a poc temps rebreu informació de com estem treballant per tal que se'ns reconeguin fins a 10 subespecialitzacions (el màxim al qual es poden optar) de cara al 2023.

Heu de fer les inscripcions aportant tota la informació que es requereixi en data màxima 28.12.2021 abans de les 14:00 al mail de secretaria@criminolegs.cat . Totes les demandes que arribin més tard seran descartades. Podeu llegir els requisits que hem establert d’inscripció més a sota. En data màxima 29 de desembre abans de les 18:00 rebreu una notificació si heu estat o no seleccionats/des i el motiu de rebuig. Recordeu que en constar al llistat per part del Col·legi hem d’assegurar-nos que hi ha un estàndard mínim de qualitat.

NORMATIVA

 1. Instrucció 5/2001 apartat 4t del Consell General del Poder Judicial on s’indica l’obligatorietat d’indicar l’àmbit d’actuació en funció del domicili professional del pèrit. 
 2. Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justícia.
 3. LEC Llei d’enjudiciament civil que estableix als articles 340 i següents les justificacions per rebutjar un nomenament.

CONDICIONS

 • Ser membre del Col·legi Professional de Criminologia de Catalunya. 
 • Aquest tràmit no suposa cap cost addicional a la persona col·legiada.
 • La inclusió a la llista de perits és totalment voluntària.
 • Demostrar amb una formació  reglada superior (màster o postgrau) o no reglada però de qualitat (avalada per organismes oficials)  de disposar de coneixements en matèria criminològica forense i experiència demostrable havent presentat mínim 2 informes pericials i com a mínim haver defensat 1 davant d’un tribunal. 
 • Omplir i signar el document que com a persona col·legiada has rebut al teu correu electrònic per actualitzar aquestes i altres dades.
 • Un cop sigueu inscrits al llistat heu de complir amb una mena d’obligacions.

OBLIGACIONS I CONDICIONS

Recordem la informació que heu de llegir al document  condicions llistats de pèrits Departament, en una versió més resumida: 

 • Informar de les vostres dades en relació al domicili professional. 
 • En cas de no acceptar un nomenament aquest haurà d’estar justificat.
 • En cas de no acceptar un nomenament sense causa justificada perdrà el torn en la llista.
 • En cas de no acceptar un nomenament de manera reiterada (3 cops) serà exclòs del llistat a més de poder tenir altres conseqüències judicials. 
 • És imprescindible indicar l’àmbit territorial d’actuació que es realitza en funció del seu domicili professional tot i que es pot escollir fins a dos àmbits territorials. A tals efectes, Barcelona Ciutat i Barcelona comarques compten com a un únic àmbit, i Tarragona i Terres de l'Ebre, també. 
 • És imprescindible indicar el partit judicial seguint les indicacions del document d’adscripció als partits judicial.  
 • Només es poden marcar les especialitats i subespecialitats que corresponguin al col·legi professional i en el seu cas titulació informada. En el cas de la Criminologia al llistat del 2022 només disposem d’una especialitat “Criminologia”. 
 • Existeix la possibilitat, a demanda de la persona Col·legiada de ser retirat de manera provisional del llistat poden tornar quan cessi l’impediment. Sempre a demanda de la persona col·legiada. 
 • S’ha de signar l’autorització per constar al llistat de pèrits i segons s’han llegit les condicions establertes pel Departament de Justícia.  
 • S’ha de signar el document de cessió de dades per la inscripció al llistat de pèrits.