Nova junta, nova temporada

Aquest estiu ha estat una època de canvis pel Col·legi de Criminologia de Catalunya amb un procés electoral pel mig, però tot i que de cara a fora estigués aturada la comunicació, no hem parat de treballar. I la nova junta agafa el relleu a l'equip de govern anterior amb moltes ganes i nous projectes!

Al mes de juny es van convocar eleccions anticipades, ja avisades en les Assemblees General i Extraordinària que es van fer el primer semestre d'enguany. El procés electoral es va obrir amb possibilitat de presentar candidatures fins al 14 de juliol i amb data d'eleccions per l'1 de setembre. Degut a que només es va presentar una candidatura, i segons consta els Estatuts, no ha sigut necessari fer eleccions i automàticament la única candidatura queda establerta oficialment com a nou equip de govern.

Així doncs, la nova junta queda conformada per:

  • Presidència: Ángel Párraga González
  • Vicepresidència: Aitor Ordoñez Ferran
  • Secretaria: Montse Solà Vernet
  • Tresoreria: Mònica Pérez García
  • Vocal: Virginia Ávila Vázquez
  • Vocal: Samanta Antolín Cartanyà
  • Vocal:Virginia Soler Viala
  • Vocal: Nídia de la Osa Soldado

Un cop completat el traspàs de funcions s'establiran les línies de treball i objectius de la legislatura concrets.