Nosaltres també trobem feina! - Enrique Boada

Enrique Boada és criminòleg graduat per la UOC l’any 2020 amb la menció en Assessorament i Prevenció i Minor en Psicologia i Educació Social, havent cursat alhora un postgrau a la UB en Execució Penal a la Comunitat. Abans havia cursat el grau en Investigació Privada, Seguretat Privada i Criminologia i un altre màster de Direcció i Seguretat Privada a la mateixa universitat. Ha treballat com a monitor de nit d’unitat dependent penitenciària a la Fundació APIP-ACAM. A la mateixa entitat va fer les pràctiques del postgrau com a delegat d’execució de mesures penals alternatives. També va fer les pràctiques del grau en Criminologia a la unitat dependent d’alta intensitat Barcino, gestionada per la Fundació Salut i Comunitat. Ha fet voluntariat a l’àmbit de l’execució penal, penitenciària i postpenitenciària, aplicant les competències de la nostra disciplina a un recurs residencial gestionat per l’Obra Mercedària. Actualment està en recerca activa de feina, però fa un any va engegar el projecte CriminologyFair, constituït com a associació sense ànim de lucre i del que actualment és el president. 


Ens pots parlar una mica de la teva feina? (descripció del lloc de treball que ocupes, una mica el dia a dia)

Després de pràcticament un any treballant per la Fundació APIP-ACAM com a substitut a les Unitats Dependents que gestionen, estic en recerca activa de feina. També fa un any de l'inici del projecte CriminologyFair, on vaig començar jo sol i ara presideixo un equip de 8 persones on intentem ajudar a la resta d’estudiants i criminòlegs/ogues en allò que ens demanen o considerem oportú, a més de divulgar sobre la nostra ciència. Ens fem molt presents a les nostres xarxes socials (sobretot a Instagram i Twitter) per arribar al màxim nombre de persones, realitzem projectes amb altres organitzacions de l'àmbit, dirigim una humil pàgina web on escrivim articles, realitzem entrevistes, ens podeu conèixer, etc.


Consideres que poses a la pràctica el que has après al grau?

Tot i ser el monitor en torn de nit, considero que la feina que es fa és totalment criminològica, en constant feedback amb els caps de les Unitats Dependents, que són el vincle amb la Junta de Tractament. A més d’organitzar la Unitat i fer feina de control d’entrades i de sortides, també gestiones documentació processal-penal i penitenciària, estableixes un vincle educatiu amb les persones que compleixen condemna i, per tant, has de tenir presents els factors de risc i de protecció, el seu programa individual de tractament, entre altres variables, per poder analitzar i finalment ajudar a fer que la reeducació i reinserció social sigui un fet. Respecte a l’associació, cada dia aplico els meus coneixements perquè sempre estem divulgant criminologia i responent les preguntes dels nostres seguidors.


Com va sorgir la idea d’aquesta associació? 

L’associació va sorgir per una qüestió d’inserció laboral. Vaig trobar que una de les formes per destacar entre tants criminòlegs i criminòlogues que busquen feina (i jo encara estava a tercer) era crear un projecte propi. Vaig observar que moltes persones no saben què és la criminologia realment. Més endavant, vaig trobar a poc a poc companys i companyes que es volien unir al projecte i vam pensar que una associació era la millor forma de destacar i alhora poder ajudar als altres en qüestions acadèmiques, laborals, etc.


Portaves molt buscant feina quan se’t va acudir? Coneixies com funcionava el mercat laboral?    

Quan vaig començar el projecte al gener de 2019 només feia uns mesos que estava buscant pràctiques extracurriculars i preparant les curriculars, sense molt d’èxit. No coneixia com funcionava el mercat respecte a la criminologia, ja que a les universitats no et proporcionen molta informació en aquest sentit, des del meu punt de vista. A més de pràctiques, vaig començar a investigar i generar un llistat de llocs on volia treballar i creia que podia fer-ho com a criminòleg, registrant les respostes que rebia. Així, gràcies a un company que deixava la feina i em va avisar, vaig contactar amb la Fundació APIP-ACAM, tot superant dues entrevistes per ser seleccionat per fer substitucions. Crec que el fet d'haver construït un projecte propi, haver realitzat un voluntariat en el sector, a més de conèixer les nostres competències, van ser clau per superar el procés de selecció.

Crec que el fet d'haver construït un projecte propi, haver realitzat un voluntariat en el sector, a més de conèixer les nostres competències, van ser clau per superar el procés de selecció.


Com vas seleccionar al teu equip?

La meva idea era trobar un equip el més divers possible respecte a les temàtiques en les quals ens podem especialitzar dins de la criminologia. Actualment tenim diversos perfils: violència intrafamiliar i de gènere, ciberdelinqüència, resolució alternativa de conflictes i mediació comunitària, dret penal i tràfic d’animals, sistema penitenciari i execució penal a la comunitat, delinqüència juvenil, drogodependències, i investigació. Vaig trobar a persones compromeses amb la promoció de la nostra figura, disposades a treballar pels altres, i tot sense ànim de lucre. Va ser un repte però a poc a poc ho hem aconseguit. 


Què consideres que ha estat imprescindible per muntar l’equip?

Tot és voluntari, així que l’interès i la il·lusió són necessaris. L’honestedat i la responsabilitat són molt importants per realitzar una feina ben feta sense demanar res a canvi. També destacaria la capacitat que tenim d’escoltar les crítiques i així podem adaptar els nostres continguts al que la gent ens demana dins d’una lògica.  


Quin consell donaries als estudiants? I als teus companys que encara estan en recerca activa de feina?

Considero molt important el fet de ser conscients que el canvi comença per nosaltres: no podem esperar que les coses les facin els altres sense aportar el nostre granet de sorra.

Considero molt important el fet de ser conscients que el canvi comença per nosaltres: no podem esperar que les coses les facin els altres sense aportar el nostre granet de sorra. Per tant, és important donar suport a les organitzacions que vetllen per la nostra ciència i professió i alhora ser crítics amb elles, de forma constructiva, per poder avançar tots junts. A nivell més individual, considero que seleccionar bé les pràctiques del grau, postgrau o màster és de vital importància per guanyar experiència, fer contactes i demostrar el que podem fer. Com més aviat comencis a treballar en aquest aspecte mentre estudies el grau, millor. Finalment, hem de conèixer el que podem aportar com a criminòlegs a la feina on ens presentem, és una qüestió clau per convèncer els entrevistadors del nostre valor.