En camí pel Consell General de col·legis professionals de Criminologia d'Espanya

Els degans i deganes dels Col·legis Professionals de Criminologia d'Astúries, Catalunya, Madrid, Múrcia i València han adquirit, aquest 3 de novembre passat, el compromís de constituir el Consell General de Col·legis Professionals de Criminologia d'Espanya. Per fer-ho, s'utilitzarà la Comissió Intercol·legial, ja constituïda amb anterioritat, a la qual s'ha sumat el Col·legi Professional de la Criminologia de la Comunitat de Madrid.

Els treballs d'aquesta Comissió desembocaran en la presentació d'esmenes davant dels grups parlamentaris per tal que es tinguin en compte en la tramitació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, Projecte de Llei ja presentat pel Gobierno.

Els Col·legis professionals de Criminologia d'Espanya presentaran, igualment, un Projecte de llei que desenvoluparà la pràctica professional dels criminòlegs i criminòlogues del país, reconeixent i regulant una professió tan necessària com és la de la criminologia en una societat moderna i avançada com és la nostra.

Els degans i deganes dels Col·legis Professionals constituïts actualment a Espanya han assumit el compromís d'impulsar la creació de la resta de Col·legis a les comunitats autònomes on encara no estan creats.

La presidència de la Comissió Interprofessional, embrió necessari del futur Consell General, ha estat assumida, a proposta de la resta de degans, pel degà del Col·legi d'Astúries, recaient la vicepresidència, de la mateixa manera a proposta de la resta de degans, a la degana del Col·legi de Madrid.