Assemblea General de col·legiats/des del Col·legi de Criminologia

El pròxim 6 de maig tindrà lloc la 4a Assemblea General Ordinària del Col·legi. Presentarem les memòries econòmica i tècnica referents a l'any 2022 i serà presencial a Barcelona, a la sala d'actes de l'Escola Joan Pelegrí.

Els horaris seran:

  • 10 h - primera convocatòria
  • 10.15 h - segona convocatòria
  • 10.30h a 12h - Assemblea General

Els col·legiats i col·legiades han rebut l'ordre del dia durant aquesta setmana als correus electrònics, essent un dels punts del dia la lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea 2021. S'ha valorat per part de la Junta fer-ho via streaming però considerem important la presencialitat de totes les persones col·legiades per a aquesta assemblea.