Junta de govern

ARANTXA HERNÁEZ HERNANDO

PRESIDENTA

Insertora laboral al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Departament de Justícia), Màster en Criminologia i Delinqüència Juvenil i Màster en Psicologia Forense i Criminal. Experta en la inserció laboral del Criminòlegs, ha estat reconeguda amb el VI Premi FACE "Por su impulso a la investigación profesional de la Criminología". Coordinadora de l'Observatori d’Inserció Professional de Criminòlegs de Catalunya. Professora associada del Grau de Criminologia UAB. Col·labora anualment amb diferents universitats fora i dins del territori català per tal d'impulsar la inserció laboral dels i les criminòlogues. Promotora dels tallers d'inserció laboral per a criminòlegs/ogues.

DANIEL LIMONES SILVA

VICEPRESIDENT

Inspector de policia local i professor col·laborador a la UOC. Màster en Criminologia, especialitzat en PolicingEvidence Based PolicingCommunity Policingtrust & confidence, violència a l’oci i seguretat pública en general. Membre de la SEIC,  UNIJEPOL i President de la Spanish Society of Evidence Based Policing. Anteriorment va participar a la Junta de l’ACC on va donar suport a l’aprovació de creació del Col·legi. També és tutor de pràctiques a la UAB, la UB i la UOC i anteriorment ho havia sigut a la UdG i UDIMA.

DAVID MONTERO MONTERO

SECRETARI

Criminòleg especialitzat en Delinqüència Juvenil. Fa uns quants anys que està dedicat a treballar en el sistema de protecció de Catalunya, tant amb menors migrants com amb dones i joves víctimes de violència. Actualment està en fase de finalització de la seva tesi doctoral mentre participa com a Professor Associat a la Universitat de Barcelona i com a Professor Col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya.
A nivell associatiu va fundar i va presidir la Societat Interuniversitària d'Estudiants de Criminologia (SIEC). També va fundar i va ser secretari i vicepresident de l'Associació Andalusa de Criminòlegs (AndaCrim). Associacions, totes dues, des d'on va intentar donar visibilitat de la realitat de la Criminologia i lluitar pels interessos de totes les criminòlogues.

MÒNICA PÉREZ GARCÍA

TRESORERA

VIRGÍNIA ÁVILA VÁZQUEZ

VOCALIA DE GÈNERE I NO DISCRIMINACIÓ

Criminòloga especialitzada en violències masclistes i gènere, diplomada al Postgrau de Violències Masclistes de la UAB i Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la UB. Amb experiència laboral en dinamització socioeducativa en àmbit penitenciari, en la prevenció i abordatge de violències masclistes en context d'oci nocturn i acompanyament emocional i psicològic a dones supervivents de violència de gènere a la seu judicial. Cofundadora d'una col·lectiva feminista des de la qual es promou la sensibilització en matèria d'igualtat, interseccionalitat i prevenció de violències masclistes i lgtbifòbiques, especialment joves i estudiants de secundària. Voluntària en diferents àmbits relacionats amb el sector penitenciari, drogodependències, sense llarisme i drets sexuals i reproductius. Formació en salut mental, perspectiva de gènere, violències masclistes en adolescents i infància, diversitat funcional, descolonialisme i LGTBIQ+. Experiència com a tutora de pràctiques al Col·legi i auxiliar de recerca a la UAB. Interessada especialment en la promoció de la Criminologia Crítica i Feminista, així com la difusió del gran treball que la nostra ciència pot aportar a l'àmbit de les violències masclistes i delictes d'odi.

VICTÒRIA FERNÁNDEZ-CRUZ

VOCAL

Criminòloga Forense des de l'any 2015 amb experiència en la realització d'informes pericials criminològics a l'àmbit penal i penitenciari. Professora associada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al grau en Criminologia i al Màster en Ciberdelinqüència. A més, és formadora a la Fundació Vicki Bernadet on treballa per a la prevenció de l'abús sexual infantil. És professora associada al grau en Criminologia a diferents universitats catalanes.

MIGUEL BRITO GIMÉNEZ

VOCALIA DE JUSTÍCIA I TERCER SECTOR

Graduat en Criminologia i Política Criminal, Llicenciat en Criminologia per la UB, Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal per la Universitat de Deusto. Especialitzat en l'àmbit de les addiccions, delictes violents i atenció postpenitenciària. Actualment coordinador de la Unitat de Suport de CerclesCat (servei d'acompanyament a agressors sexuals que es troben a tercer grau) i Director de les Unitats Dependents d'Alta Intensitat Barcino Baix Llobregat gestionades per la Fundació Salut i Comunitat. També és tutor de pràctiques de la UAB i UB.

CARLES MONTAGUT ÁLVAREZ

VOCALIA D'INSERCIÓ LABORAL

Tècnic de Reinserció postpenitenciària a l'àmbit comunitari mitjançant l'orientació sociolaboral, Orientador laboral de col·lectius en risc d'exclusió social i Coordinador de la Fundació Privada Trinijove a Sabadell. Professor associat del Grau de Criminologia a la UOC i, anteriorment, col·laborador actiu del Col·legi com a Coordinador de la Borsa de Treball. Màster en Mediació i resolució alternativa de conflictes en dret privat i amb certificat de professionalitat en mediació comunitària.