Estadística d'inserció laboral

Una de les preocupacions més esteses entre tot el nostre col·lectiu professional és la inserció laboral que tant ens costa aconseguir. Des del nostre Col·legi participem en jornades sobre sortides laborals que organitzen les universitats i intentem donar difusió a aquells estudis que hi treballen!

Des de l'any passat i encara en procés, l’Observatori d’Inserció Professional de Criminòlegs de Catalunya i l’Asociación Andaluza de Criminólogos (ANDACrim) estan realitzant una enquesta per tal de conèixer les trajectòries d’inserció professionals dels graduats en criminologia. Si us heu graduat en Criminologia com a mínim en els últims dos anys us animem a respondre AQUESTA ENQUESTA i poder tenir el màxim de trajectòries recollides!

A més, l'any 2017 l'AQU va realitzar un seguiment de la inserció laboral dels graduats en criminologia l'any 2017 i de la qual en podeu descarregar les dades.

Durant la campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, l'any 2016, durant tot el mes d'octubre es va realitzar una enquesta on destaca la situació i ocupació dels criminòlegs catalans a finals d'aquell any que podeu consultar aquí.