Junta de gobierno

ÀNGEL PÁRRAGA GONZÁLEZ

PRESIDENT

Sergent de la G. Urbana de l'Hospitalet, actualment com a responsable de la Unitat de Comunicació, Tractament i Anàlisi de la Informació. Llicenciat en Criminologia a la Universitat de Barcelona. Màster en Estudis Policials. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Coordino diverses assignatures al grau de Criminologia i al de Sociologia a la UB, en temes com la Seguretat i el Risc així com de l'estudi de les organitzacions de control social. Formo part de la junta directiva d'ACPIDA (Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental) i de l'ACCPOLC (Associació Catalana de Caps i Comandaments de la Policia local de Catalunya).

AITOR ORDÓÑEZ FERRAN

VICEPRESIDENT

Coordinador de la Unitat Dependent del Baix Llobregat gestionada per la Fundació Salut i Comunitat des del 2018. Especialitzat en execució penal. Graduat en Criminologia per la UAB. Actualment, estudiant del Grau en Educació Social per la UOC.

MONTSE SOLÀ VERNET

SECRETARIA

Delegada de Mesures Penals Alternatives. Criminòloga especialitzada en criminologia forense i execució penal (UB). Jurista (UOC) i Investigadora Privada (UB) de formació. Experiència en l’àmbit de l’execució penal, principalment en la intervenció amb persones condemnades a penes privatives de llibertat classificades en tercer grau penitenciari i com a tècnica de prevenció. Actualment estudiant del Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB). Formació en detecció de violència de gènere i intervenció socioeducativa, detecció i intervenció de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, conducta violenta i tractament a presó, diversitats LGTBI+ als centres penitenciaris, medicació i resolució de conflictes, identificació, actuació i prevenció de l’abús sexual infantil, violència vicària i prevenció de l’extremisme violent en l’àmbit penitenciari. Amb un fort interès en el gènere, l'àmbit penitenciari i l'execució penal, i els drets humans, intentant contribuir al desenvolupament d'una societat més justa i equitativa.

MÒNICA PÉREZ GARCÍA

TRESORERA

Caporala de policia i especialista en violència de gènere, masclista i domèstica. Llicenciada en Criminologia, Postgrau en “perícia cal·ligràfica i grafològica” i Màster en “Criminologia i delinqüència juvenil”. Graduada en Dret. És referent de la policia i membre de la Comissió de seguiment de violència de gènere i domèstica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i coautora del “Protocol d’intervenció professional en situacions de violència masclista a l’àmbit de la parella” del mateix ajuntament i col·laboradora per a la confecció del “Protocol d’agressions sexuals en entorns d’oci”. Membre de la comissió per a l’elaboració d’un protocol conjunt de treball col·laboratiu per als serveis de l’àmbit de la violència masclista de la Generalitat de Catalunya.

VIRGÍNIA ÁVILA VÁZQUEZ

VOCALIA DE GÈNERE I NO DISCRIMINACIÓ

Criminòloga especialitzada en violències masclistes i gènere, diplomada al Postgrau de Violències Masclistes de la UAB i Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la UB. Amb experiència laboral en dinamització socioeducativa en àmbit penitenciari, en la prevenció i abordatge de violències masclistes en context d'oci nocturn i acompanyament emocional i psicològic a dones supervivents de violència de gènere a la seu judicial. Cofundadora d'una col·lectiva feminista des de la qual es promou la sensibilització en matèria d'igualtat, interseccionalitat i prevenció de violències masclistes i lgtbifòbiques, especialment joves i estudiants de secundària. Voluntària en diferents àmbits relacionats amb el sector penitenciari, drogodependències, sense llarisme i drets sexuals i reproductius. Formació en salut mental, perspectiva de gènere, violències masclistes en adolescents i infància, diversitat funcional, descolonialisme i LGTBIQ+. Experiència com a tutora de pràctiques al Col·legi i auxiliar de recerca a la UAB. Interessada especialment en la promoció de la Criminologia Crítica i Feminista, així com la difusió del gran treball que la nostra ciència pot aportar a l'àmbit de les violències masclistes i delictes d'odi.

SAMANTA ANTOLÍN CARTANYÀ

VOCALIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

En l’actualitat, tècnica especialista operadora de Control al Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior i pilot de drons (especialitat en seguretat pública i privada) havent estat tècnica de seguretat i ciberseguretat en el sector privat. Graduada en Criminologia per la UOC (menció en Seguretat i Prevenció) i màster en Ciberdelinqüència per la mateixa universitat. Msc en Global Security (Cyber Security and Intelligence) per la Universitat de Glasgow, i màster en Direcció Estratègica de Seguretat i Policia per la Universitat de Barcelona. Actualment també estudiant del Grau de Dret i preparant oposicions per al cos superior de l’Administració al Departament d’Interior.

VIRGÍNIA SOLER VIALA

VOCALIA DE JUSTÍCIA I TERCER SECTOR

Graduada en Criminologia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb menció en
execució penal. Delegada d’execució de mesures penals alternatives des de 2016

NÍDIA DE LA OSA SOLDADO

VOCALIA DE JUSTÍCIA I TERCER SECTOR

Delegada d’execució de mesures penals alternatives des de 2020. Graduada en Criminologia i Investigació Privada per la Universitat de Barcelona. Màster en Execució Penal a la Comunitat i Justícia Restaurativa per la Universitat de Barcelona. Experiència com a tècnica d’orientació i inserció laboral al projecte Reincorpora.