Estadística de inserción laboral

[2019 – en procés] Des de l’Observatori d’Inserció Professional de Criminòlegs de Catalunya i l’Asociación Andaluza de Criminólogos (ANDACrim) estan realitzant una enquesta per tal de conèixer les trajectòries d’inserció professionals dels graduats en criminologia. Si us heu graduat en Criminologia com a mínim en els últims dos anys us animem a respondre AQUESTA ENQUESTA i poder tenir el màxim de trajectòries recollides!

[2017] Seguiment de L'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

L'AQU ha realitzat un seguiment de la inserció laboral dels graduats en criminologia l'any 2017.

[2016] Enquesta durant la campanya de suport a la creació del Col·legi

Durant la campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya entre els dies 1 i 31 d'octubre de 2016 es va realitzar una enquesta on destaca la situació i ocupació dels criminòlegs catalans a finals del 2016.