Comissions Professionals

Les comissions professionals tenen com a objectiu bàsic incidir en la promoció de la disciplina i les seves branques d’actuació que requereixin atenció específica i estan formades per persones col·legiades que vulguin participar activament de les funcions del Col·legi. Fa un any que es va aprovar la creació d'aquestes comissions (Podeu consultar AQUÍ el reglament) però per qüestions internes de funcionament només deixarem actives les següents:

Comissió de deontologia

  • Presidència: Pedro Campoy
  • Secretaria: Eulàlia Carmona
  • Equip: Araceli Escusol, Jaume Hombrado, Arantxa Hernáez.

Comissió Tarragona

  • Presidència: Eulàlia Carmona
  • Secretaria: Pendent
  • Equip: Marta Andreu

Comissió de Gènere, dones i igualtat

  • Presidència: Roser Gamonal Capdevila
  • Secretaria: pendent
  • Equip: Anna Almécija Casanova, Virgínia Ávila Vázquez, Araceli Escusol Saludas, Laura Guxens Badia, Cristina Sánchez Sánchez, Yezirah Vázquez Morales.