Sol·licitud de col·legiació

Tipus de sol·licitud

Per més informació pots consultar els apartats del web Per què col·legiar-se? i Amics/gues del Col·legi

1. Dades bàsiques
      2. Informació relativa als teus àmbits d'interès
      2.2. En quins àmbits estàs interessat/da? Ordena en context: Classifica l'ordre
      Indica màxim 5 àmbits.
      3. Informació relativa a la teva situació acadèmica i professional
      3.1. A banda de Criminologia, has cursat alguna altra titulació universitària?

      Per exemple: Llicenciatura / Grau / Màster / Doctorat en ... per la Universitat ...
      En cas de més d'un, escriu cada estudi en una línia diferent.

      3.4. Treballes en un àmbit relacionat amb els estudis de Criminologia?
      3.5. En quin sector professional treballes?
      4. Quota
      4.1. Escull una quota
      Quota normal: 30 € de quota d'inscripció i 100 € de quota anual. (Actualització 2020)
      Quota reduïda*: 30 € de quota d'inscripció i 80 € de quota anual. (Actualització 2020)

      * La quota reduïda només es pot escollir en els següents casos, aportant la documentació pertinent:
      • Amics/igues del Col·legi: alumnat de grau en Criminologia amb un mínim de 180 crèdits aprovats i persones que van cursar el Graduat en Criminologia i Política Criminal
      • Persones recentment graduades: es considera a les persones que hagi fet un màxim de 2 anys que s'han graduat.
      • Persones a l'atur: persones que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades, DONO.
      • Víctimes de violència de gènere.
      • Víctimes de terrorisme.
      5. Documentació
      Requisits dels fitxers
      S’acceptaran còpies compulsades del títol original de Llicenciatura o Grau en Criminologia o el corresponent reconeixement del títol estranger degudament homologat, així com la còpia compulsada del certificat substitutori o el resguard del títol, o la còpia compulsada del certificat acreditatiu de la condició de titulat en Llicenciatura o Grau en Criminologia emès per la universitat corresponent.
      Requisits dels fitxers
      Document per autoritzar la domiciliació de la quota al Col·legi. Descarrega el Formulari SEPA i omple els camps habilitats amb les teves dades personals i del compte bancari. No oblidis de signar-lo!
      Requisits dels fitxers
      Les persones amb dret a quota reduïda hauran de presentar la documentació requerida per a demostrar la seva condició d'estudiant amb un mínim de 180 crèdits aprovats, persona recentment graduada, persona a l'atur, víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme. No s'aplicarà la quota reduïda si no es rep la documentació necessària que ho acrediti. Pots consultar la documentació requerida a l'apartat del web Quota de col·legiació
      Requisits dels fitxers
      6. Comunicacions i política de privadesa
      6.1. Vols rebre informació sobre les activitats que s’organitzin des del Col·legi?
      6.2. Vols rebre el butlletí mensual del Col·legi?
      Pots trobar la política de privadesa a l'apartat del web: Política de privadesa