Què és la criminologia?

La criminologia és una ciència social que estudia el delicte, delinqüent, víctima i l’entorn social que envolta aquests tres factors.

Els criminòlegs i criminòlogues ens encarreguem de l'estudi de la delinqüència, el comportament antisocial i els mecanismes de reacció social, amb l'objectiu de donar una resposta científica davant les preguntes que es realitza la societat. En general, ens dediquem a l'anàlisi, disseny i avaluació de programes per a la prevenció del delicte i el comportament antisocial, la intervenció amb delinqüents, la reparació de les víctimes i el manteniment de la pau social, però podem treballar a qualsevol àmbit de les ciències socials i jurídiques i en matèria de seguretat

Per aconseguir això ens caracteritzen unes competències tècniques concretes:

  1. Tenim curiositat i capacitat d’explicació científica del delicte mentre mantenim una actitud crítica davant els problemes socials.
  2. Coneixem i podem analitzar el marc legal de forma contextualitzada.
  3. Tenim la capacitat d’analitzar i avaluar problemes socials i criminològics utilitzant i cercant les dades oficials i l’evidència científica, seguint el mètode científic.
  4. Analitzem i fem gestió del risc de delinqüència.
  5. Dissenyem i implementem programes i estratègies de prevenció, amb capacitat d’assessorament tècnic i coneixement de polítiques públiques.
  6. Tenim la capacitat anàlisi i resolució de conflictes.

Aquestes característiques són les que apliquem en diferents àmbits competencials d’actuació com són l'àmbit penal, judicial, de gestió comunitària, universitari, de seguretat i de política criminal.