Els criminòlegs i criminòlogues volen ajudar en la crisi del COVID-19

  • Els i les professionals de la criminologia, especialistes en el delicte, no poden accedir a les ofertes laborals per cobrir d’urgència les baixes als Centres Penitenciaris i Educatius de Catalunya.
  • El Col·legi de Criminòlegs ha demanat al Departament de Justícia i la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima poder accedir-hi i s’ofereix per vehicular aquells i aquelles professionals que facin falta per poder donar un cop de mà.

Els Centres Penitenciaris i Centres Educatius de Catalunya no queden al marge de la crisi de la covid-19. Aquesta setmana, el Departament de Justícia ha publicat una oferta laboral per realitzar substitucions de personal de tractament dels centres penitenciaris i centres educatius de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia (ref. núm. JUS/134/2020), entre d’altres vacants que necessiten cobrir.

El principal problema és que, actualment, la figura del o la professional de criminologia no té un espai creat dins el sistema penitenciari, tot i estar regulada la figura al  reglament penitenciari. Des del Departament de Justícia, es té una visió de la Criminologia en l’execució penal com a una eina fonamental en la rehabilitació de les persones i en la prevenció i l’atenció a la víctima. Tal i com queda evidenciat en les ofertes laborals per als tres cossos, on la Criminologia és un requisit a tenir en compte en diferents formats: es valoren com a disciplina base amb la llicenciatura o el grau en Criminologia tot i que la persona ha de tenir una altra titulació per accedir-hi o com a especialització amb altres màsters en Criminologia i Execució penal i d’altres estudis universitaris que “acreditin una especialització en delinqüència, conductes violentes, conductes addictives, marginalitat”, especialitats que estan dins de tots els plans d’estudi de les universitats que imparteixen criminologia dins i fora de Catalunya. Ja ha quedat demostrat que la Criminologia no és una ciència auxiliar.

Des del Col·legi entenem que hi ha una necessitat de professionals per part del Departament de Justícia per tal de que els Centres Penitenciaris i Centres Educatius de Catalunya es vegin afectats el menys possible per la crisi sanitària provocada pel COVID-19. En aquest sentit des del Col·legi ens hem ofert a proveir de criminòlegs i criminòlogues al Departament demanant formalment que facin un pas endavant i posin la criminologia al lloc que li correspon: al servei de la societat.

ACTUALITZACIÓ: Ha sortit una nova oferta (ref. núm. JUS/130/2020) que suposa un pas més endavant per poder aportar les nostres competències a l'àmbit penitenciari. En aquesta oferta, publicada avui mateix, els criminòlegs i criminòlogues poden accedir-hi amb la titulació base del grau o llicenciatura en criminologia. És una bona oportunitat per iniciar el procés d'entrada en l'àmbit i obre una porta que fins ara teníem tancada!