Noticias

Eleccions al Col·legi!

Tal com s’ha anat explicant en les darreres setmanes, i una vegada aprovades per Assemblea extraordinària les esmenes el passat dissabte 10 de juny, procedim a la convocatòria de les eleccions anticipades per conformar una nova Junta de Govern.

Coneixedores que l’agost és una època complicada per moltes persones per poder assistir a la votació i seguint les modificacions dels Estatuts que van aprovar-se a la darrera Assemblea Extraordinària, es convoquen respectant el termini mínim de 30 dies naturals que s’especificaven a l’esmena a l’article 54.7.

Si més del 50% de la junta dimiteix del seu càrrec es procedirà a un procediment d'urgència d'eleccions, acurtant els terminis de 90 dies naturals a 30 dies naturals per a la convocatòria d'eleccions.

Article 54.7 dels Estats del Col·legi

Així doncs, la data establerta per les eleccions serà el divendres 1 de setembre a les 17:00h. La modalitat serà presencial per tal de garantir la identitat de les persones assistents, així com l’anonimat del vot i el dret a recompte. Es podrà delegar el vot mitjançant el document adjunt de delegació de vot (que totes les persones col·legiades heu rebut al vostre correu electrònic aportant fotocòpia per davant i per enrere del DNI de la persona votant i de la persona a qui es delega. Seguint l’estipulat a l’article 33.2 referent a les votacions a les Assemblees generals “Cada assistent a l'Assemblea podrà portar un màxim de cinc vots delegats.”

D’acord amb l’esmena a l’article 55.2 en la que s’estableix que, en els casos d’urgència, es disposarà d’un termini de presentació de candidatures de 25 dies des de la convocatòria de les eleccions (convocades per correu electrònic), des del 20 de juny de 2023 fins al 14 de juliol a les 23:59 restarà obert el termini per a la presentació de candidatures que, seguint les indicacions de l’article 57 dels Estatuts del Col·legi, hauran de ser completes. És a dir, hauran de cobrir la totalitat de llocs o càrrecs de la Junta de Govern.

En cas que a les 00:00h del dia 15 de juliol només hi hagi una candidatura presentada, aquesta esdevindrà nova Junta de Govern automàticament i no se celebraran les eleccions del dia 01 de setembre. Aquesta situació es notificaria el mateix 15 de juliol, procedint-se a organitzar de forma conjunta entre el nou equip de Govern i l’actual, el traspàs de funcions i de l’estat del Col·legi.

Les candidatures

Les candidatures s'han de presentar complimentant el document que totes les persones col·legiades han rebut per correu electrònic i poden incloure fins a vuit suplents, que substituiran els candidats directes en cas que aquests, per les raons que siguin, deixin d’ocupar el càrrec o lloc. A cada candidatura haurà de constar la signatura de totes les persones que la componguin en senyal d’acceptació i cap persona pot figurar en més d’una candidatura, ni per a més d’un càrrec. Les candidatures vetllaran pel compliment dels criteris de composició paritària de dones i homes.

La composició que ha de tenir la Junta de Govern és la següent:

 • President o Presidenta.
 • Vicepresident o Vicepresidenta.
 • Secretari o Secretària.
 • Tresorer o Tresorera.
 • Quatre vocals.

Els requisits per ser elegibles (després de les esmenes aprovades a l’última Assemblea Extraordinària) són:

 • Persones col·legiades no suspeses en l’exercici dels seus drets col·legials.
 • Estar al corrent de pagaments de les quotes i prestacions econòmiques col·legials.
 • La persona no podrà optar a més d’un càrrec a la Junta de Govern.
 • Cap persona col·legiada no podrà ser membre de la Junta de Govern més de dues vegades.
 • Ser persona col·legiada abans de la convocatòria d’eleccions.

La campanya

Un cop comunicades les candidatures que es presenten, des del Departament de Comunicació del Col·legi es procedirà a informar de forma igualitària i objectiva dels equips que s’hi hagin presentat. La campanya (si es decideix fer-la) és responsabilitat autònoma de cada candidatura. Podeu enviar la informació demanada al correu electrònic del Departament.

Carta de la presidenta a totes les persones col·legiades

Reproduïm a continuació la carta de la presidenta Arantxa Hernáez adreçada a totes les persones col·legiades presentant la seva dimissió.

Benvolguts i benvolgudes membres del Col·legi, 

Em dirigeixo a vosaltres, amb molta pena, per tal de presentar-vos i explicar-vos la meva dimissió i que aquesta serveixi com a una alarma del moment tan delicat en què ens trobem actualment des del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya.  Seré clara: estem en crisi.

Des dels inicis hem intentat formar una comunitat criminològica catalana comuna, fita que fins ara se’ns ha tornat cada cop més difícil. De les aproximadament 6000 persones titulades en Criminologia que hi ha a Catalunya, només arribem a tenir una mitjana de 350 persones col·legiades des de fa anys. 

D’una banda, no hem sabut conservar a més d’un centenar de persones col·legiades, per la crisi sanitària, canvis de govern i pel que considero una manca d’implicació personal per part de moltes persones que han decidit -legítimament- marxar del col·legi, algunes d’elles havent assolit càrrecs de responsabilitat. 

D’altra banda, perquè no hi ha un esperit de responsabilitat cap al col·lectiu que representem, i per tant el pensament de poder donar força des d’una institució única que ens representi a tothom. Heu de pensar que som un col·legi molt recent i necessitem la implicació de les persones col·legiades, així com la vostra crítica per a la millora continua. Una crítica, però, que no pot venir sense la implicació de totes les persones que volen aquestes millores, perquè el col·legi som tots i totes i per tant el futur de la criminologia i l'impuls que vulgueu que tingui aquesta  així com a la representació a les institucions és feina nostra: des de la persona que acaba de col·legiar-se fins a totes i cadascuna de les persones membres de la junta. 

Parlem sempre de responsabilitat individual i de responsabilitat col·lectiva. Com a persona individual, agraeixo la confiança que heu dipositat tant en la junta anterior com l’actual per representar al col·legi, però no és suficient. No seria just dir que no hi ha persones que s’han involucrat i col·laborat sempre que han pogut, però també hi ha persones que han acceptat compromisos que no han estat capaços de sostenir. I a sobre de tot això, ens falta gent que vulgui dirigir equips i donar força a l’estructura del col·legi. Malgrat aquestes circumstàncies hem pogut arribar amb la col·laboració de poca gent molt lluny. 

Marxo sense voler-ho, perquè haver estat treballant amb una manca d’estructura mínima combinada amb la responsabilitat col·lectiva que tinc han fet que hagi estat sostenint el col·legi per sobre de les meves possibilitats. No sóc capaç de mantenir ni trobar un equip complet que estigui prou motivat per a responsabilitzar-se del desenvolupament professional de la Criminologia deixant de banda els seus interessos i projectes personals. Espero que amb aquest pas al costat i la convocatòria d’eleccions us prengueu aquesta oportunitat per contribuir a la construcció del col·legi.

Continuaré treballant donant la meva expertesa per lluitar pel nostre espai, per explicar i defensar les nostres sortides professionals  i apel·lant a la meva responsabilitat col·lectiva com he fet fins ara.

Espero i desitjo que sigueu capaços de fer el mateix o acabarem perdent tot el que hem arribat a aconseguir, amb l’esforç de moltes persones: un col·legi professional que ens representi i pugui lluitar per nosaltres de forma col·lectiva per beneficiar els interessos personals de cadascú de vosaltres.
Barcelona, 10 de maig de 2023

Assemblea General de col·legiats/des del Col·legi de Criminologia

El pròxim 6 de maig tindrà lloc la 4a Assemblea General Ordinària del Col·legi. Presentarem les memòries econòmica i tècnica referents a l'any 2022 i serà presencial a Barcelona, a la sala d'actes de l'Escola Joan Pelegrí.

Els horaris seran:

 • 10 h - primera convocatòria
 • 10.15 h - segona convocatòria
 • 10.30h a 12h - Assemblea General

Els col·legiats i col·legiades han rebut l'ordre del dia durant aquesta setmana als correus electrònics, essent un dels punts del dia la lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea 2021. S'ha valorat per part de la Junta fer-ho via streaming però considerem important la presencialitat de totes les persones col·legiades per a aquesta assemblea.

La Nit de la Criminologia ha tornat amb més força que mai!

 • Prop de 150 persones es reuneixen al retorn de la trobada anual de la professió.
 • Record d'entitats col·laboradores: 28 entitats donen suport a la Nit!
 • Arantxa Hernáez: "Avui és una Nit per demostrar el que podem fer amb la força de 400 persones que continuen entenen que no arribarem molt lluny sense una veu comuna, la del Col·legi".

La tercera edició de la Nit de la Criminologia s'ha fet esperar dos anys però ha tornat i ha estat tot un èxit! L 'aniversari dels cinc anys del Col·legi no podia haver estat en millor companyia. Amb el títol "Present i futur de la victimologia: cap a on anem?" el col·loqui moderat per la Dra. Noemí Pereda, i com a ponents, les criminòlogues Marina Bartolomé, María Cárdenas, Irene Montiel i Carla Vall, va versar sobre intervenció, sensibilització i atenció a la víctima, des de la perspectiva criminològica, i va recordar que el perfil ideal de víctima no existeix i hi ha tants tipus de víctimes com de persones. Estar al costat de totes elles és la tasca de la victimologia.

3a Nit de la Criminologia
3a Nit de la Criminologia - © Gisela Jané

Quin és el paper diferencial de la criminologia en els diferents feines de les ponents? "M'agrada poder entendre què és el que s'ha trencat. I des d'aquí, poder ajudar a reparar i acompanyar" deia la criminòloga i advocada penalista, Carla Vall. I és que la victimologia, des de la criminologia, és essencial en la intervenció i atenció a les víctimes. La Marina Bartolomé, criminòloga al Defensor del Poble Espanyol, opinava a més que “La criminologia pot ser un arma per despolititzar la seguretat”. I és que és útil en molts sectors i va quedar palès com d'important ha de ser, però tot i que "hem avançat en alguns sectors però a la societat encara li falta sensibilitzar-se i pair aquests canvis" deia la Dra. Noemí Pereda.

A la Nit també hi van assistir els caps d'estudis d'algunes universitats catalanes i investigadors i acadèmics del sector, a qui cal recordar que també han de sumar a difondre la nostra tasca. "És important fer arribar l'acadèmia a les institucions, [...] La criminologia entén els dos idiomes: el de la psicologia i el de jurista, té capacitat de posar-se en perspectiva i veure el paper de tots els implicats", tal com demanava la Dra. Irene Montiel.

Un objectiu de la Nit és connectar també amb les professions i entitats amb qui treballem cada dia colze a colze. Per això no està de més recordar que "quan el dret no pot donar una resposta, nosaltres podem acompanyar [...] Cal intentar que no sigui només el dret qui doni la resposta", com deia Carla Vall.

I els mitjans de comunicació quin paper hi tenen? També vam tenir temps de debatre sobre sensacionalisme i el paper clau dels mitjans en la imatge de víctima. "Em preocupen els mitjans de comunicació perquè el sensacionalisme crea por i desconfiança davant la justícia" deia la criminòloga i psicòloga forense, María Cárdenas.

"L'activisme victimològic ha contribuït a fer canvis legislatius i en posar en valor els seus drets. Però també ha de donar veu a les víctimes i fugir de la visió paternalista i entendre que una víctima és una persona amb necessitats diverses."

Dra. Irene Montiel

Noemí Pereda, col·legiada d'honor 2022

El reconeixement a col·legiada d'honor d'enguany va ser per la Dra. Noemí Pereda, que destaca no només per la seva expertesa sinó per la seva capacitat crítica, que ens ha ajudat sempre a millorar. Amb aquest premi de col·legiació honorífica volem agrair-li en nom del Col·legi que hagi estat sempre al nostre costat impulsant la criminologia i la professió.

Noemí Pereda, col·legiada d'honor de 2022
© Gisela Jané
Arantxa Hernáez, en el seu discurs de benvinguda
© Roser Gamonal

En paraules de la presidenta, Arantxa Hernáez

La passada nit del 27 de gener vam reclamar des del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya una política victimal més compromesa. A través de l’execució d’un model de prevenció de les violències sexuals i una execució de lleis com la LOPIVI on no es deixin de banda els victimòlegs i les victimòlogues i, en definitiva, a la Criminologia, amb un acompanyament integral de la víctima des de totes les vessants on es pugui realitzar aquesta prevenció primària, secundària i terciària.

Els projectes presentats a la Nit

Enguany 8 entitats han presentat projecte relacionat amb la victimologia i agraïm la seva exposició en format pòster. Us animem a descobrir-los!

"Prevenció i formació per una mobilitat sostenible i segura"

A càrrec d'ADEVIC (Associació pel desenvolupament de l'educació viària a Catalunya)

"Les tasques de l'Observatori Noctàmbul@s"

A càrrec de l'Observatori Noctàmbul@s de la Fundació Salut i Comunitat

"Pre-test de l'adaptació il·lustrada del Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ; Finkelhor et al., 2005) per infants d'entre 8 i 12 anys"

A càrrec del Grup de recerca VICRIM de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

"ÂNGELBLAU, Superant l'abús, afrontant la pedofília i prevenint la pederàstia"

A càrrec d'ÂngelBlau

"La prevención y la respuesta frente a las ciberviolencias de género"

A càrrec del grup de recerca Antígona

"El enfoque restaurativo: un aliado antirracista"

A càrrec de SOS Racisme

"Prevenció Bullying a l'escola i a l'esport. Sistema de Protecció a la Infancia FC Barcelona"

A càrrec de la Fundació FC Barcelona

"Recerca en violència sexual sense record"

A càrrec d'INTRESS

Agraïm el patrocini i suport de

Tanquem un any de canvis!

El 2022 ha arribat al seu final i nosaltres ens apropem a celebrar el 5è any de creació del Col·legi el pròxim 25 de gener. Què ha passat durant aquests últims 12 mesos? Hem seguit treballant amb les línies obertes, com ara seguir formant part del Comitè Assessor per l'Impuls de la Mediació o reunions amb diferents Departaments i institucions, i també hem treballat en nous projectes, com el grup de treball per poder participar a la Comissió d'Estudi del Model Policial al Parlament de Catalunya:

Sense Nit de la Criminologia però amb segona edició de les Jornades CrimiSoc

Ara en sembla estrany però la Covid al gener de l'any passat encara ens donava maldecaps i vam haver de tornar a suspendre la 3a edició de la Nit de la Criminologia i recuperar les Jornades Criminologia i Societat que la substituïen, enguany sobre El sistema de seguretat pública més enllà dels cossos policials. Es van emetre per Youtube gratuïtament i les podeu recuperar aquí!

A més, vam estrenar també el nou foramt píndola de les CrimiSoc, amb la primera sobre "Aportacions de la Criminologia Queer: execució penal i atenció a víctimes" que podeu recuperar aquí.

Però acabem l'any amb cita per començar-lo bé! 27 de gener de 2023: 3a Nit de la Criminologia, per fi!

La nova junta pren possessió

La nova junta va agafar el relleu de l'anterior durant el mes de maig, després de rebre una única proposta de candidatura com a successió que va fer que no calgués realitzar eleccions, segons els Estatuts del Col·legi.

A la nostra web podeu veure als i les noves membres i el pla estratègic 2022-2026. S'han creat tres vocalies noves: la Vocalia de Gènere i no discriminacions, la Vocalia de Criminologia Forense i la Vocalia d'inserció. Es manté la vocalia de Justícia i relacions amb Tercer Sector i desapareix la vocalia de seguretat. Així s'han definit les línies principals de treball pels 4 anys de legislatura. Però acabem l'any amb un canvi, i és que el passat 31 d'octubre la nostra Vocal de Forense, Victòria Fernández i Cruz va comunicar la seva renúncia a la Junta per motius personals i de moment cap altra persona la substituirà i la seva vocalia formarà part de la vocalia de Justícia i Relacions amb el Tercer Sector.

També es va crear el grup de treball de Criminologia Forense, que tenia entre els seus objectius determinar les subespecialitzacions que volem que siguin al llistat del Departament de Justícia; establir els criteris d'accés al llistat de pèrits a través del nostre Col·legi i la sensibilització als òrgans judicials de les avantatges de fer ús dels perits criminòlegs i de les especialitzacions dels mateixos, d'entre altres.

La Criminologia té veu al Parlament

El 23 de desembre i el 28 d'octubre, les col·legiades Antònia Linde i Helena Mulero van poder comparèixer al Parlament de Catalunya, dins la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial i en representació del grup de treball intern del Col·legi creat per l'ocasió, per aportar la seva perspectiva criminològica en temàtiques com la transparència i anàlisi de dades o l'avaluació de polítiques i protocols interns i externs del model policial català. Podeu recuperar les seves intervencions a la web!

Participem al BIZ Barcelona i el Saló de l'Ocupació

Considerem la participació del Col·legi al Biz Barcelona i Saló de l'Ocupació un èxit rotund. Vam poder donar una atenció més presencial a les nostres persones col·legiades, vam fer sensibilització amb empreses i serveis d'orientació i vam poder explicar la funció del Col·legi en una fira on hem considerat que havíem de ser-hi. Podeu llegir un resum a les nostres xarxes!

Reunió amb la nova Conselleria de Justícia

El passat 30 de novembre el Vocal de Justícia i relacions amb el Tercer Sector Social, Miguel Brito i la Presidenta del Col·legi, Arantxa Hernáez, es van reunir amb el Departament de Justícia per conèixer el nou equip després dels últims canvis i reprendre el que s'havia avançat en la introducció de la nostra figura en l'execució penal. Per part del Departament vam tenir molt bona acollida per la Honorable Consellera de Justícia Drets i Memòria, Gemma Ubasart, Amand Calderó, Director general de serveis penitenciaris i Secretari de Mesures Penals Reinserció i Atenció a la Víctima i Immaculada Barral, Directora General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació. Podeu llegir la notícia sencera, aquí.

Apostem per la formacio!

Enguany hem apostat per les formacions pròpies des del Col·legi gratuïtes per a persones col·legiades i vam començar reprenent les Píndoles d'inserció professional al febrer, de manera encara online. Alhora, es va estrenar la primera edició del Curs Estrangeria i intervenció a l’àmbit social de 30 hores, a càrrec de Thais Álvarez i Arantxa Hernáez, per tal de preparar els criminòlegs i criminòlogues davant les demandes del mercat laboral i poder donar la millor resposta possible davant la intervenció amb persones estrangeres als diferents serveis on actualment hi ha feina, i vam recuperar una segon edició del Curs d'Anàlisi de Xarxes Socials a càrrec de Sara Pérez, una tècnica que s'utilitza per a mesurar les estructures socials sobrevingudes de la interrelació de la persona amb diferents actors socials, des d'individus fins a organismes, per arribar a predir conductes d'aquestes persones i establir patrons sobre les relacions. I per últim, també hem repetit una nova edició de la formació en el protocol de Prevenció de Violències sexuals en entorn d'Oci del Departament d'Interior, un any després d'adherir-nos.

També hem pogut participar en formacions externes, com la rèplica de la formació de Policia de Barri que havíem fet amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, aquest cop a la Policia Local de Terrassa, o en jornades i seminaris relacionats amb la nostra professió:

 • La nostra vocal de Criminologia Forense va participar a les jornades anuals de Sensibilització contra l'Assetjament, que portaven per títol "Construïm convivència per prevenir la violència"
 • El llavors encara president Daniel Limones, participava al cicle 2022 de conferències UDIMA, amb la ponència "Nuevos retos en la gestión policial: relación con la comunidad y escrutinio público", que es pot recuperar a Youtube!
 • La presidenta del Col·legi, Arantxa Hernáez, va participar en la segona Taula de sortides professionals organitzada per la Universitat Isabel I en el marc del Grau de Criminologia i la podeu recuperar aquí.

Aparicions en premsa

Aquest any les aparicions en premsa s'han reduït respecte a altres anys, així que serà un objectiu de cara al 2023 recuperar les xifres i participar en més espais als mitjans de comunicació!

 • "L’estratègia empresarial de les màfies per estendre’s al món" - Diari ARA - Participació de Marc Balcells, expert en delictes contra el patrimoni cultural i la seva inserció en la delinqüència transnacional i internacional i especialista en delictes contra la propietat cultural i en crim organitzat.
 • Col·laboracions amb "Amenaça Global" de Ràdio4, on des de CISEG porten a experts i expertes de diferents temàtiques per donar la seva visió científica a diversos temes d’actualitat relacionats amb la Criminologia i la Seguretat. Ens van oferir la col·laboració del Col·legi a través de les especialitzacions de les persones col·legiades que aniran sortint als diferents programes. Hi ha col·laborat la vocal de Criminologia Forende, Victòria Fernández Cruz, o la col·legiada Anna Almécija.
 • "Estem convertint assassins en ídols? El fenomen True Crime i l'èxit de 'Dahmer'" - Diari ARA - Participació de Marc Balcells
 • Participació al programa "De Cero al infinito" - Onda Cero - Participació de Mònica Pérez
 • Participació a la secció Codi 60 d'Islàndia - Rac1 - Participació de Daniel Limones