Junta de govern

ARANTXA HERNÁEZ HERNANDO

PRESIDENTA

Insertora laboral al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Departament de Justícia), Màster en Criminologia i Delinqüència Juvenil i Màster en Psicologia Forense i Criminal. Experta en la inserció laboral en l'àmbit de la criminologia i promotora dels tallers d'inserció professional tant dins com fora de l'àmbit universitari, ha estat reconeguda amb el VI Premi FACE 2018 "Por su impulso a la investigación profesional de la Criminología". Coordinadora de l'Observatori d’Inserció Professional de Criminologia de Catalunya. Va ser professora associada del Grau de Criminologia UAB.

DANIEL LIMONES SILVA

VICEPRESIDENT

Inspector de policia local i professor col·laborador a la UOC. Màster en Criminologia, especialitzat en PolicingEvidence Based PolicingCommunity Policingtrust & confidence, violència a l’oci i seguretat pública en general. Membre de la SEIC,  UNIJEPOL i President de la Spanish Society of Evidence Based Policing. Anteriorment va participar a la Junta de l’ACC on va donar suport a l’aprovació de creació del Col·legi. També és tutor de pràctiques a la UAB, la UB i la UOC i anteriorment ho havia sigut a la UdG i UDIMA.

Pendent d'assignació

SECRETARIA

Pendent d'assignació.

MÒNICA PÉREZ GARCÍA

TRESORERA

Caporala de policia i especialista en violència de gènere, masclista i domèstica. Llicenciada en Criminologia, Postgrau en “pericia cal·ligràfica i grafològica” i Màster en “Criminologia i deliqüència juvenil”. Actualment estudiant del Grau de Dret. És referent de la policia i membre de la Comissió de seguiment de violència de gènere i domèstica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i coautora del “Protocol d’intervenció professional en situacions de violència masclista a l’àmbit de la parella” del mateix ajuntament i col·laboradora per a la confecció del “Protocol d’agressions sexuals en entorns d’oci”. Membre de la comissió per a l’elaboració d’un protocol conjunt de treball col·laboratiu per als serveis de l’àmbit de la violència masclista de la Generalitat de Catalunya.

VIRGÍNIA ÁVILA VÁZQUEZ

VOCALIA DE GÈNERE I NO DISCRIMINACIÓ

Criminòloga especialitzada en violències masclistes i gènere, diplomada al Postgrau de Violències Masclistes de la UAB i Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la UB. Amb experiència laboral en dinamització socioeducativa en àmbit penitenciari, en la prevenció i abordatge de violències masclistes en context d'oci nocturn i acompanyament emocional i psicològic a dones supervivents de violència de gènere a la seu judicial. Cofundadora d'una col·lectiva feminista des de la qual es promou la sensibilització en matèria d'igualtat, interseccionalitat i prevenció de violències masclistes i lgtbifòbiques, especialment joves i estudiants de secundària. Voluntària en diferents àmbits relacionats amb el sector penitenciari, drogodependències, sense llarisme i drets sexuals i reproductius. Formació en salut mental, perspectiva de gènere, violències masclistes en adolescents i infància, diversitat funcional, descolonialisme i LGTBIQ+. Experiència com a tutora de pràctiques al Col·legi i auxiliar de recerca a la UAB. Interessada especialment en la promoció de la Criminologia Crítica i Feminista, així com la difusió del gran treball que la nostra ciència pot aportar a l'àmbit de les violències masclistes i delictes d'odi.

MIGUEL BRITO GIMÉNEZ

VOCALIA DE JUSTÍCIA I TERCER SECTOR

Graduat en Criminologia i Política Criminal, Llicenciat en Criminologia per la UB, Màster en Psicoteràpia Analítica Grupal per la Universitat de Deusto. Especialitzat en l'àmbit de les addiccions, delictes violents i atenció postpenitenciària. Actualment coordinador de la Unitat de Suport de CerclesCat (servei d'acompanyament a agressors sexuals que es troben a tercer grau) i Director de les Unitats Dependents d'Alta Intensitat Barcino Baix Llobregat gestionades per la Fundació Salut i Comunitat. També és tutor de pràctiques de la UAB i UB.

CARLES MONTAGUT ÁLVAREZ

VOCALIA D'INSERCIÓ LABORAL

Tècnic de Reinserció postpenitenciària a l'àmbit comunitari mitjançant l'orientació sociolaboral, Orientador laboral de col·lectius en risc d'exclusió social i Coordinador de la Fundació Privada Trinijove a Sabadell. Professor associat del Grau de Criminologia a la UOC i, anteriorment, col·laborador actiu del Col·legi com a Coordinador de la Borsa de Treball. Màster en Mediació i resolució alternativa de conflictes en dret privat i amb certificat de professionalitat en mediació comunitària.