Grups de treball

Un Col·legi necessita els seus col·legiats i col·legiades per treballar. Tens una idea? Tens un objectiu concret a assolir? Creus que podrà ser beneficiós per la resta de persones col·legiades? O per la nostra professió?

Què és un grup de treball?

Segons els Estatuts del Col·legi, les Comissions Professionals són agrupacions de persones col·legiades entorn d'una mateixa especialitat o camp objecte d'intervenció. Amb la mateixa filosofia obrim la porta als Grups de Treball, entenent que faciliten la col·laboració i la reunió i donen major dinamisme que les Comissions. Podeu consultar el reglament aprovat en data 21 de maig de 2020 per la Junta de Govern:

Què he de fer per crear un grup de treball?

Caldrà que omplis el formulari de sol·licitud explicant-nos quins objectius tens, amb quins membres vols comptar, quines accions fareu, com us voleu organitzar... i aquesta petició arribarà a la Junta de Govern i es valorarà si es pot tirar endavant o no. Aquest formulari s'haurà de fer arribar al mail que consta al final del document:

Què he de fer si vull participar en un grup de treball?

Anirem actualitzant aquest apartat amb els grups que es creïn i tinguin places disponibles. Quan vegis un grup que t'interessa, només hauràs d'omplir la sol·licitud d'adscripció i enviar-la al mail corresponent del grup que també farem constar aquí.

Grups de treball actius

1. Grup de Criminologia Forense

  • Coordinació: Victòria Fernandez i Cruz
  • Participants: Laia Nogué, Adair Alba, Laia Pardo i Míriam García.
  • Objectius: Determinar les subespecialitzacions que volem que siguin al llistat del Departament de Justícia; establir els criteris d'accés al llistat de pèrits a través del nostre Col·legi i la sensibilització als òrgans judicials dels avantatges de fer ús dels perits criminòlegs/ogues i de les especialitzacions dels mateixos, d'entre altres.