Noticias

Carta de la presidenta a todas las personas colegiadas

Reproducimos a continuación la carta de la presidenta Arantxa Hernáez dirigida a todas las personas colegiadas presentando su dimisión.


Estimados y estimadas miembros del Colegio,

Me dirijo a vosotros, con mucha pena, para presentaros y explicaros mi dimisión y que esta sirva como una alarma del momento tan delicado en que nos encontramos actualmente desde el Colegio Oficial de Criminología de Cataluña. Seré clara: estamos en crisis.

Desde el comienzo  hemos intentado formar una comunidad criminológica catalana común, meta que hasta el momento se nos ha vuelto cada vez más difícil. De las aproximadamente 6000 personas tituladas en Criminología que hay en Cataluña, solo llegamos a tener una media de 350 personas colegiadas desde hace años.

Por un lado, no hemos sabido conservar además de un centenar de personas colegiadas, por la crisis sanitaria, cambios de gobierno y por el que considero una carencia de implicación personal por parte de muchas personas que han decidido -legítimamente- marchar del colegio, algunas de ellas habiendo ostentado cargos de responsabilidad.

Por otro lado, porque no hay un espíritu de responsabilidad hacia el colectivo que representamos, y por tanto el pensamiento de poder ser fuertes desde una institución única que nos represente a todos. Tenéis que pensar que somos un colegio muy reciente y necesitamos la implicación de las personas colegiadas, así como vuestra crítica para la mejora continúa. Crítica,  que no puede venir sin la implicación de todas las personas que deseen estas mejoras, porque el colegio somos todos y todas y por tanto el futuro de la criminología y el impulso que queráis que tenga, así como su representación en las instituciones es trabajo nuestro: desde la persona que acaba de colegiarse hasta todas y cada una de las personas miembros de la junta.

Hablamos de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva. Como persona individual, agradezco la confianza que habéis depositado tanto en la junta anterior como en la actual para representaros en el colegio, pero no es suficiente. No sería justo decir que no hay personas que se han involucrado y colaborado siempre que han podido, pero también hay personas que han aceptado compromisos que no han sido capaces de sostener.  Además, nos falta gente que quiera dirigir equipos y continuar dando estructura al colegio. A pesar de estas circunstancias hemos podido llegar muy lejos, con la colaboración de poca gente.

Marcho sin quererlo, porque haber estado trabajando con una carencia de estructura mínima combinada con la responsabilidad colectiva que tengo han hecho que haya estado sosteniendo el colegio por encima de mis posibilidades. No soy capaz de mantener ni encontrar un equipo completo que esté bastante motivado para responsabilizarse del desarrollo profesional de la Criminología dejando de lado sus intereses y proyectos personales. 

Espero que con este paso a un lado y la convocatoria de elecciones os toméis esta oportunidad para contribuir a la construcción del colegio.

Continuaré trabajando dando mi expriencia para luchar por nuestro espacio, para explicar y defender nuestras salidas profesionales y apelando a mi responsabilidad colectiva como he hecho hasta ahora.

Espero y deseo que seáis capaces de hacer lo mismo o acabaremos perdiendo todo lo que hemos llegado a conseguir, con el esfuerzo de muchas personas: un colegio profesional que nos represente y pueda luchar por nosotros de forma colectiva para beneficiar los intereses personales de cada uno de vosotros y vosotras.
Barcelona, 10 de maig de 2023

Asamblea General de colegiados/as del Col·legi de Criminologia

El pròxim 6 de maig tindrà lloc la 4a Assemblea General Ordinària del Col·legi. Presentarem les memòries econòmica i tècnica referents a l'any 2022 i serà presencial a Barcelona, a la sala d'actes de l'Escola Joan Pelegrí.

Els horaris seran:

 • 10 h - primera convocatòria
 • 10.15 h - segona convocatòria
 • 10.30h a 12h - Assemblea General

Els col·legiats i col·legiades han rebut l'ordre del dia durant aquesta setmana als correus electrònics, essent un dels punts del dia la lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea 2021. S'ha valorat per part de la Junta fer-ho via streaming però considerem important la presencialitat de totes les persones col·legiades per a aquesta assemblea.

La Nit de la Criminologia ha tornat amb més força que mai!

 • Prop de 150 persones es reuneixen al retorn de la trobada anual de la professió.
 • Record d'entitats col·laboradores: 28 entitats donen suport a la Nit!
 • Arantxa Hernáez: "Avui és una Nit per demostrar el que podem fer amb la força de 400 persones que continuen entenen que no arribarem molt lluny sense una veu comuna, la del Col·legi".

La tercera edició de la Nit de la Criminologia s'ha fet esperar dos anys però ha tornat i ha estat tot un èxit! L 'aniversari dels cinc anys del Col·legi no podia haver estat en millor companyia. Amb el títol "Present i futur de la victimologia: cap a on anem?" el col·loqui moderat per la Dra. Noemí Pereda, i com a ponents, les criminòlogues Marina Bartolomé, María Cárdenas, Irene Montiel i Carla Vall, va versar sobre intervenció, sensibilització i atenció a la víctima, des de la perspectiva criminològica, i va recordar que el perfil ideal de víctima no existeix i hi ha tants tipus de víctimes com de persones. Estar al costat de totes elles és la tasca de la victimologia.

3a Nit de la Criminologia
3a Nit de la Criminologia - © Gisela Jané

Quin és el paper diferencial de la criminologia en els diferents feines de les ponents? "M'agrada poder entendre què és el que s'ha trencat. I des d'aquí, poder ajudar a reparar i acompanyar" deia la criminòloga i advocada penalista, Carla Vall. I és que la victimologia, des de la criminologia, és essencial en la intervenció i atenció a les víctimes. La Marina Bartolomé, criminòloga al Defensor del Poble Espanyol, opinava a més que “La criminologia pot ser un arma per despolititzar la seguretat”. I és que és útil en molts sectors i va quedar palès com d'important ha de ser, però tot i que "hem avançat en alguns sectors però a la societat encara li falta sensibilitzar-se i pair aquests canvis" deia la Dra. Noemí Pereda.

A la Nit també hi van assistir els caps d'estudis d'algunes universitats catalanes i investigadors i acadèmics del sector, a qui cal recordar que també han de sumar a difondre la nostra tasca. "És important fer arribar l'acadèmia a les institucions, [...] La criminologia entén els dos idiomes: el de la psicologia i el de jurista, té capacitat de posar-se en perspectiva i veure el paper de tots els implicats", tal com demanava la Dra. Irene Montiel.

Un objectiu de la Nit és connectar també amb les professions i entitats amb qui treballem cada dia colze a colze. Per això no està de més recordar que "quan el dret no pot donar una resposta, nosaltres podem acompanyar [...] Cal intentar que no sigui només el dret qui doni la resposta", com deia Carla Vall.

I els mitjans de comunicació quin paper hi tenen? També vam tenir temps de debatre sobre sensacionalisme i el paper clau dels mitjans en la imatge de víctima. "Em preocupen els mitjans de comunicació perquè el sensacionalisme crea por i desconfiança davant la justícia" deia la criminòloga i psicòloga forense, María Cárdenas.

"L'activisme victimològic ha contribuït a fer canvis legislatius i en posar en valor els seus drets. Però també ha de donar veu a les víctimes i fugir de la visió paternalista i entendre que una víctima és una persona amb necessitats diverses."

Dra. Irene Montiel

Noemí Pereda, col·legiada d'honor 2022

El reconeixement a col·legiada d'honor d'enguany va ser per la Dra. Noemí Pereda, que destaca no només per la seva expertesa sinó per la seva capacitat crítica, que ens ha ajudat sempre a millorar. Amb aquest premi de col·legiació honorífica volem agrair-li en nom del Col·legi que hagi estat sempre al nostre costat impulsant la criminologia i la professió.

Noemí Pereda, col·legiada d'honor de 2022
© Gisela Jané
Arantxa Hernáez, en el seu discurs de benvinguda
© Roser Gamonal

En paraules de la presidenta, Arantxa Hernáez

La passada nit del 27 de gener vam reclamar des del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya una política victimal més compromesa. A través de l’execució d’un model de prevenció de les violències sexuals i una execució de lleis com la LOPIVI on no es deixin de banda els victimòlegs i les victimòlogues i, en definitiva, a la Criminologia, amb un acompanyament integral de la víctima des de totes les vessants on es pugui realitzar aquesta prevenció primària, secundària i terciària.

Els projectes presentats a la Nit

Enguany 8 entitats han presentat projecte relacionat amb la victimologia i agraïm la seva exposició en format pòster. Us animem a descobrir-los!

"Prevenció i formació per una mobilitat sostenible i segura"

A càrrec d'ADEVIC (Associació pel desenvolupament de l'educació viària a Catalunya)

"Les tasques de l'Observatori Noctàmbul@s"

A càrrec de l'Observatori Noctàmbul@s de la Fundació Salut i Comunitat

"Pre-test de l'adaptació il·lustrada del Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ; Finkelhor et al., 2005) per infants d'entre 8 i 12 anys"

A càrrec del Grup de recerca VICRIM de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

"ÂNGELBLAU, Superant l'abús, afrontant la pedofília i prevenint la pederàstia"

A càrrec d'ÂngelBlau

"La prevención y la respuesta frente a las ciberviolencias de género"

A càrrec del grup de recerca Antígona

"El enfoque restaurativo: un aliado antirracista"

A càrrec de SOS Racisme

"Prevenció Bullying a l'escola i a l'esport. Sistema de Protecció a la Infancia FC Barcelona"

A càrrec de la Fundació FC Barcelona

"Recerca en violència sexual sense record"

A càrrec d'INTRESS

Agraïm el patrocini i suport de

¡Cerramos un año de cambios!

El 2022 ha llegado a su fin y nosotros nos acercamos a celebrar el 5º año de creación del Colegio el próximo 25 de enero. ¿Qué ha ocurrido durante estos últimos 12 meses? Hemos seguido trabajando con las líneas abiertas, como seguir formando parte del Comité Asesor por el Impulso de la Mediación o reuniones con diferentes Departamentos e instituciones, y también hemos trabajado en nuevos proyectos, como el grupo de trabajo para poder participar en la Comisión de Estudio del Modelo Policial en el Parlament de Catalunya:

Sin Nit de la Criminologia pero con segunda edición de las Jornadas CrimiSoc

Ahora parece extraño pero el Covid en enero del año pasado todavía nos daba dolores de cabeza y tuvimos que volver a suspender la 3ª edición de la Nit de la Criminologia y recuperar las Jornadas Criminología y Sociedad que la sustituían, este año sobre El sistema de seguridad pública más allá de los cuerpos policiales. Se emitieron por Youtube gratuitamente y ¡se pueden recuperar aquí!

Además, estrenamos también el nuevo agujero píldora de las CrimiSoc, con la primera sobre "Aportaciones de la Criminología Queer: ejecución penal y atención a víctimas" que puede recuperar aquí.

¡Pero acabamos el año con una cita para empezarlo bien! 27 de enero de 2023: 3a Nit de la Criminologia, ¡por fin!

La nueva junta toma posesión

La nueva junta tomó el relevo de la anterior durante el mes de mayo, tras recibir una única propuesta de candidatura como sucesión que hizo que no fuera necesario realizar elecciones, según los Estatutos del Colegio.

En nuestra web podéis ver a los y las nuevas miembros y el plan estratégico 2022-2026. Se han creado tres vocalías nuevas: la Vocalía de Género y no discriminaciones, la Vocalía de Criminología Forense y la Vocalía de inserción. Se mantiene la vocalía de Justicia y relaciones con Tercer Sector y desaparece la vocalía de seguridad. Así se han definido las principales líneas de trabajo para los 4 años de legislatura. Pero terminamos el año con un cambio, y es que el pasado 31 de octubre nuestra Vocal de Forense, Victoria Fernández y Cruz comunicó su renuncia a la Junta por motivos personales y de momento ninguna otra persona la sustituirá y la suya vocalia formará parte de la vocalía de Justicia y Relaciones con el Tercer Sector.

También se creó el grupo de trabajo de Criminología Forense, que tenía entre sus objetivos determinar las subespecializaciones que queremos que estén en el listado del Departamento de Justicia; establecer los criterios de acceso al listado de peritos a través de nuestro Colegio y la sensibilización a los órganos judiciales de las ventajas de hacer uso de los peritos criminólogos y de las especializaciones de los mismos, entre otros.

La Criminología tiene voz en el Parlament

El 23 de diciembre y el 28 de octubre, las colegiadas Antònia Linde y Helena Mulero pudieron comparecer en el Parlament de Catalunya, dentro de la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial y en representación del grupo de trabajo interno del Colegio creado por la ocasión, para aportar su perspectiva criminológica en temáticas como la transparencia y el análisis de datos o la evaluación de políticas y protocolos internos y externos del modelo policial catalán. Podéis recuperar sus intervenciones en la web!

Participamos en el BIZ Barcelona y el Salón de la Ocupación de Barcelona

Consideramos la participación del Colegio en el Biz Barcelona y Salón de la Ocupación un éxito rotundo. Pudimos dar una atención más presencial a nuestras personas colegiadas, hicimos sensibilización con empresas y servicios de orientación y pudimos explicar la función del Colegio en una feria donde hemos considerado que debíamos estar. ¡Podéis ver el resumen en nuestro Youtube!

Reunión con la nueva Conselleria de Justícia

El pasado 30 de noviembre el Vocal de Justicia y relaciones con el Tercer Sector Social, Miguel Brito, y la Presidenta del Colegio, Arantxa Hernáez, se reunieron con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya para conocer al nuevo equipo después de los últimos cambios y reanudar el que se había adelantado en la introducción de nuestra figura en la ejecución penal. Por parte del Departamento tuvimos muy buena acogida de la Honorable Consejera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, de Amand Calderó, Director general de servicios penitenciarios y Secretario de Medidas Penales Reinserción y Atención a la Víctima e Inmaculada Barral, Directora General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación. Podéis leer la noticia entera aquí.

¡Apostamos por la formación!

Este año hemos apostado por las formaciones propias desde el Colegio gratuitas para personas colegiadas y empezamos retomando las Píldoras de inserción profesional en febrero, de forma todavía online. Asimismo, se estrenó la primera edición del Curso de Extranjería e intervención en el ámbito social de 30 horas, a cargo de Thais Álvarez y Arantxa Hernáez, para preparar a los criminólogos y criminólogas ante las demandas del mercado laboral y poder dar la mejor respuesta posible ante la intervención con personas extranjeras en los diferentes servicios en los que actualmente hay trabajo. Recuperamos además una segunda edición del Curso de Análisis de Redes Sociales a cargo de Sara Pérez, una técnica que se utiliza para medir las estructuras sociales sobrevenidas de la interrelación de la persona con distintos actores sociales, desde individuos hasta organismos, para llegar a predecir conductas de estas personas y establecer patrones sobre las relaciones. Y por último, también hemos repetido una nueva edición de la formación en el protocolo de Prevención de Violencias sexuales en torno a Ocio del Departamento de Interior, un año después de adherirnos.

También hemos podido participar en formaciones externas, como la réplica de la formación de Policía de Barrio que habíamos realizado con la Guardia Urbana de Barcelona, esta vez en la Policía Local de Terrassa, o en jornadas y seminarios relacionados con nuestra profesión:

 • Nuestra vocal de Criminología Forense participó en las jornadas anuales de Sensibilización contra el Acoso, que llevaban por título "Construimos convivencia para prevenir la violencia"
 • El entonces todavía presidente Daniel Limones, participaba en el ciclo 2022 de conferencias UDIMA, con la ponencia "Nuevos retos en la gestión policial: relación con la comunidad y escrutinio público", que se puede recuperar en Youtube!
 • La presidenta del Colegio, Arantxa Hernáez, participó en la segunda Mesa de salidas profesionales organizada por la Universidad Isabel I en el marco del Grado de Criminología y la puede recuperar aquí.

Apariciones en prensa

Este año las apariciones en prensa se han reducido respecto a otros años, así que será un objetivo de cara al 2023 recuperar las cifras y participar en más espacios en los medios de comunicación.

 • "L’estratègia empresarial de les màfies per estendre’s al món" - Diari ARA - Participación de Marc Balcells, experto en delitos contra el patrimonio cultural y su inserción en la delincuencia transnacional e internacional y especialista en delitos contra la propiedad cultural y en crimen organizado.
 • Col·laboracions amb "Amenaça Global" de Ràdio4, on des de CISEG llevan a expertos y expertas de distintas temáticas para dar su visión científica a diversos temas de actualidad relacionados con la Criminología y la Seguridad. Nos ofrecieron la colaboración del Colegio a través de las especializaciones de las personas colegiadas que irán saliendo a los distintos programas. Ha colaborado de momento la vocal de Criminología Forense, Victoria Fernández Cruz, o la colegiada Anna Almécija.
 • "Estem convertint assassins en ídols? El fenomen True Crime i l'èxit de 'Dahmer'" - Diari ARA - Participación de Marc Balcells
 • Participación el el programa "De Cero al infinito" - Onda Cero - Participación de Mònica Pérez
 • Participación en la sección Codi 60 d'Islàndia - Rac1 - Participación de Daniel Limones

Nos reunimos con la nueva Consellera de Justícia

Esta semana la Presidenta, Arantxa Hernáez, y el Vocal de Justicia y relaciones con el Tercer Sector, Miguel Brito, se reunieron con la nueva Conselleria de Justícia, a raíz de los cambios del Govern de las últimas semanas.

La reunión han asistido la señora Gemma Ubasart, Consellera de Justícia, el señor Amand Calderó, Secretari de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, y ​​la señora Inmaculada Barral, directora general de Dret i Entitats Jurídiques.

El objetivo de la reunión era presentarnos a la nueva Consellera para seguir trabajando y reanudar los avances que se habían hecho en la introducción de nuestra figura en el ámbito de la ejecución penal. Valoramos muy positivamente la reunión, donde se han podido tratar, entre otras cuestiones, la LOPIVI, el proyecto de las Barnahus donde todavía no entendemos por qué hemos quedado excluidos/as y del nuevo Modelo de prevención de las violencias sexuales de la Generalitat.

Queremos agradecer el apoyo que siempre hemos recibido desde la Conselleria de Justícia, con quien ya hemos hecho varias reuniones desde el inicio del Colegio, y salimos con muchas ganas de seguir trabajando y motivados/as porque estamos seguros y seguras que vamos por el camino correcto.

De cara a este 2023 el objetivo del Col·legi será crear sinergias con esta Conselleria y también otras relacionadas con nuestra profesión.