II Jornadas Criminología y Sociedad 2022

Com funciona el sistema de seguretat pública a Catalunya? Què hi ha més enllà dels cossos policials? Quins agents hi intervenen? Ha afectat la pandèmia a aquest sistema? Què és la criminologia i què aporta a la comunitat?

Per donar resposta a aquestes i d'altres qüestions, vam organitzar les "II Jornades de Divulgació de la Criminologia: Criminologia i Societat 2022" per tal d’apropar la nostra ciència i la seva aplicació a la societat i als diferents actors que hi intervenen, de forma planera i senzilla per a tots els públics. Es van emetre a través del nostre canal de Youtube, i estan orientades tant als i les professionals del sistema de seguretat públic com al públic en general que vulgui aprendre una mica més de l'entorn que el rodeja. Animeu-vos a descobrir què és la criminologia!!

#CrimiSoc2022

La Societat i la Criminologia es necessiten mútuament: la primera desconeix el que li pot proporcionar la segona, facilitant que moltes problemàtiques susceptibles a ser resoltes pels criminòlegs i criminòlogues s’aparquin sense motiu, desaprofitant el talent de professionals experts en el delicte capacitats per millorar el dia a dia de la nostra societat. La nostra ciència no pot avançar sense el suport i el coneixement de la ciutadania i dels agents que l’envolten. I si la Criminologia no avança, la prevenció de la delinqüència es fa més complicada, la intervenció en delinqüents perd criteri científic, la resposta a les demandes de la societat es canalitzen amb rèpliques punitivistes i la reparació de les víctimes del delicte queda en un segon pla.

En un temps en els que la ciutadania es qüestiona la seguretat de la nostra comunitat, que es revisa el model policial per considerar quin és el més adient i on és necessari donar la visió de la Criminologia i l'evidència científica per tal de saber valorar, més enllà del punitivisme, quin són els factors que s'han de tenir en compte per millorar tant la seguretat real com la percepció de seguretat. Perquè la seguretat i el model policial depenen, con veurem a les jornades, de múltiples factors que la criminologia s'encarrega d'estudiar, però no és l'únic agent a tenir en compte.

Taula 1 - El sistema de seguretat pública: Més enllà del model policial

Qui manté l'ordre públic? Quins agents intervenen? Quants models policials hi ha? I la seguretat privada hi té algun paper? Donarem resposta i debatrem sobre aquests temes i altres relacionats amb els ponents que desvetllarem aviat!

ANNA ALMÉCIJA

Criminòloga i Jurista. Agent i promotora d'Igualtat. Vicepresidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental. Professora associada a la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment treballa al Departament d'Interior. S'ha especialitzat en la incorporació de la perspectiva de gènere en la seguretat.

DANIEL LIMONES

President del Col·legi de Criminologia de Catalunya i Inspector Cap de la Policia Local d'Esplugues. Especialitzat en gestió de la seguretat a l'àmbit local i l'aplicació del policing basat en l'evidència científica. També treballa temes de legitimitat i confiança policial.

HELENA MULERO

Criminòloga i Directora de Seguretat Privada i Perit de Seguretat especialitzada en Prevenció i Seguretat Pública i Privada. Treballo com Cap de Projectes de Seguretat Integral a Protimsa Seguretat i com a professora a l'UAB i de l'ISPC.

SANTIAGO HERRERO

Sergent de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, destinat al Gabinet de Seguretat de la Direcció General d'Administració de Seguretat, on ha treballat en el seguiment del fenomen dels grups juvenils, en l'anàlisi i tractament de dades i ha participat en el disseny de polítiques públiques de seguretat. Professor Associat a la Universitat Miguel Hernández i Tutor del Grau de Criminologia de la UOC.

Taula 2 - Com ha afectat al sistema de seguretat la pandèmia de la covid-19?

Un cop ja coneixem el nostre sistema de seguretat pública, ens plantegem l'època de canvis que hem viscut. Els cossos de seguretat tenen noves funcions? Són les que li pertocarien? Quin paper hi juga la societat? S'han sumat nous agents al sistema? Tot plegat, amb 4 ponents de luxe que desvetllarem pròximament!

MARC PINTOR

Inspector a la Policia Municipal de Terrassa i Professor Associat del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona.

PEDRO CAMPOY

Professor de criminologia. Investigador i consultor als àmbits de la prevenció de la delincuencia juvenil, la criminologia rural i bullying i cyberbullying.

BEGOÑA CURTO

Subdirectora general de Suport al Sistema de Seguretat en l'Àmbit Local del Departament d'Interior. Màster en polítiques públiques de seguretat per la UOC i amb Formació en l'àmbit de la seguretat, qualitat, planificació, avaluació de polítiques públiques i prospectiva.

Tot l'acte ha estat conduït i moderat per l'Eva Barroso, criminòloga i vocal de seguretat pública i privada del Col·legi, i el discurs inaugural ha anat a càrrec de Sònia Adolz, Directora General d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior.

Col·laboracions

Totes aquestes entitats i institucions ens ajuden a fer realitat la jornada ajudant en la difusió en els seus canals per aconseguir el nostre objectiu i els agraïm moltíssim la seva ajuda!